Skip to Main text

Taiwan

Nitto Matex (Shenzhen) Co., Ltd.

Address

Block 16, Cui Hu Industrial Park, No.21-9 Xin Tang Rd., Xin Tian Zone Fu Hai Jie Dao, Bao An District, Shen Zhen, China, 518103

Phone/Fax

TEL. +86-755-2734-2228
FAX. +86-755-2734-2227

Product Search https://www.nitto.com/cn/zhc/products/

Back to Page Top