Ana metne git

Türkiye

Uyumluluk

Uyumluluk Terfi Sistemi

Uyumluluk departmanı, uyumluluk kararlarını Nitto Group İş Davranış Kurallarına dayandıran her bir tesisin ve Grup şirketinin başkanları ile işbirliği içinde uyumluluğu desteklemekten sorumludur.
Diğer yandan uyumluluktan sorumlu yetkili, ciddi bir uyumsuzluk vakası meydana gelirse veya bir uyumsuzluk vakası hakkında bilgi paylaşmak için gerekli görürse bilgi toplamak ve görüşleri duymak üzere Hukuk ve Etik Uyum Komitesini bir araya getirir ve bir Strateji Komitesi toplantısında veya başka bir yerde yönetime rapor verme yoluyla önemli konuları ele alarak uyumluluğu garanti eder.
Grubun tüm çalışanlarına sunulan bir ihbar sistemi uygulayarak yasal ihlallerin ve etik sorunların erkenden tespit edilmesini sağlamak için her türlü çaba gösterilmektedir. İş ortaklarımız için, İş Ortağı Yardım Hattı, Nitto Group ile yapılan işlemlere değgin uyumsuzluk veya şüpheli uyumsuzluk durumlarında danışmanlık vermeye hazırdır.

Raporlama Sistemleri İlgili kişiler için Raporlanan / İşleme Alan
a. Tüm Grup için Grup çalışanları Uyumluluk departmanları
b. Her bir ülke/bölge için İlgili ülkeler/bölgeler için grup çalışanları Üçüncü taraf kuruluşları
c. İş Ortağı Acil Hat İş ortakları Uyumluluk departmanları
a. ve b. İhbar sistemi

Uyumluluk hakkındaki Anlayışımızı Derinleştirmek

Nitto Group’ta, Nitto Group İş Davranışı Kuralları, 2006 yılında kurulduğundan bu yana uyumluluğun temel taşı olmuştur. Çeşitli kültürel geçmişlere, âdetlere ve milliyetlere sahip olan tüm çalışanlarımıza 16 dilde sunulan bu Kılavuz İlkelerimizin bir kopyasını dağıtıyoruz ve yeni çalışan oryantasyonumuzun bir parçası olarak Kılavuz İlkeler hakkında eğitim almalarını zorunlu kılıyoruz.
Uluslararası ticaretle ilgili uyum için, Döviz ve Dış Ticaret Yasası uyarınca zımni izin ve Gümrük Yasası uyarınca yetkili bir ihracatçı olarak lisans aldık ve o zamandan bu yana sürekli olarak Japon ihracat işine katılmış bulunuyoruz. Tedarik zincirimizde uyumu sağlamak için CSR Tabanlı Tedarik Kılavuz İlkelerini oluşturduk ve tedarikçilerden bu bağlamda girişimlerimize katılmalarını istedik.
2020 mali yılında, Nitto Group rekabet karşıtı/tröst davranışları veya tekelci uygulamalar nedeniyle hukuk işlemine maruz kalmamış ve çevre kanunları/düzenlemeleri veya sosyo-ekonomik sonuçlar ile ilişkili hiçbir ciddi hukuk ihlalleri işlememiştir.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön