Bilgi Güvenliği Hakkında Temel Politika

Konsept

Geliştirilmiş bilgi güvenliği, müşterilerimiz tarafından bize gösterilen güvenin sürdürülmesine yardımcı olur ve aynı zamanda geniş anlamda toplumun istikrarına katkıda bulunur. Nitto Group, “yasalar ve etik değerler temelinde faaliyetler” ilkesine bağlıdır ve bilgi güvenliği yönetimi faaliyetlerimiz sayesinde topluma karşı sorumluluklarını yerine getirir.

Davranış Standartları

 1. Bilgi güvenliği yönetimi sistemi
  Nitto Group, bilgi güvenliğinde sürekli iyileştirmeler yapmayı amaçlayan bir bilgi güvenliği yönetimi sistemi yaratacaktır.
 2. Risk önleme ve azaltma
  Nitto Group, bilgiye dayalı riskleri değerlendirecek, bilgi güvenliği hedefleri oluşturacak ve riskleri önlemek ve ortaya çıkmalarını azaltmak üzere planlı tedbirler uygulayacaktır.
 3. Teknik önlemler
  Nitto Group, bilgileri korumak amacı ile teknik tedbirler uygulayacaktır.
 4. Kurumsal tedbirler
  Nitto Group, iş faaliyetlerimizin tüm sahalarında bilgi güvenliği tedbirlerini destekleyecektir.
 5. Yasalarla uyumluluk
  Nitto Group, bilgi güvenliğini ilgilendiren tüm yasalar, kısıtlamalar, düzenlemeler ve dâhili standartlar ile uyumlu olacaktır.
 6. Öğrenim
  Nitto Group, bilgi güvenliğini ilgilendiren öğrenim, eğitim ve halkla ilişkiler uygulamalarında hiçbir çabadan kaçınmayacaktır. Tüm çalışanların Temel Bilgi Güvenliği Politikasından haberdar olmalarını ve iyice anlamalarını temin edeceğiz.
 7. Denetimler
  Nitto Group, bilgi güvenliği seviyesini koruma ve yükseltme amacı ile, düzenli bilgi güvenliği denetimleri icra edecektir.