Ana metne git

Türkiye

Basın Açıklaması 2019

2019/Apr/18

Nitto Denko ve Osaka Uluslararası Kanser Enstitüsü

Yeni Nükleik Asit İlaçların Geliştirilmesi için Ortak Araştırma Bölümü Kuruldu

Nitto Denko Corporation (bundan sonra “Nitto” olarak anılacaktır) ve Yerel Birleştirilmiş İdare Ajansı Osaka İl Hastanesi Organizasyonu Osaka Uluslararası Kanser Enstitüsü (bundan sonra “Osaka Uluslararası Kanser Enstitüsü” olarak anılacaktır), Osaka Uluslararası Kanser Enstitüsü laboratuvarlarında yeni nükleik asit ilaçların geliştirilmesi için ortak araştırma bölümü kurdu ve tedaviye dirençli ve nadir görülen kanser türleri için yeni moleküler amaçlı tedavileri ve immunoterapiler haline gelecek olan nükleik asit ilaçları için ilaç geliştirme araştırmalarına başladı.

Bu araştırma bölümünün ana teknolojisini teşkil edecek olan siRNA (*1) ilaçları, proteinlerin haritası olan mRNA üzerinde etki etmek üzere hücrelere nüfuz eden yeni nükleik asit ilaç türüdür. Belli hedef mRNA ile ilgili ilaç tasarlama yeteneği, hastalığa neden olan, mevcut moleküler amaçlı ilaçları (küçük moleküllü ilaçlar ve antikor ilaçları) kullanarak, hedeflenemeyen proteinlerin bastırılmasına izin verdiği için devrim niteliğinde bir geliştirme teknolojisi olarak takdim edilmiştir.

İnatçı kanser türleri geleneksel tedavilerin etkili olmadığı ve yeni tedavilerin geliştirilmesinin baskılayıcı bir sorun olduğu kanser türleridir. Aynı zamanda, nadir görülen kanserler de az sayıda hasta nedeniyle teşhis ve tedavileri için araştırma ve geliştirme yönünden zorluklarla karşılaşmakta, sınırlı sayıdaki tedavi seçeneği yeni tedavilerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Vücudun bağışıklık sistemini kullanan immunoterapi, bazı vakalarda kanser tedavisi olarak çarpıcı sonuçlar gösterebilir; ancak bazı kanser türleri ve bazı hastalar üzerinde etkili değildir ve tedavi edici etkisini artıran tedavilerin geliştirilmesi bir ihtiyaç olmayı devam etmektedir.

Ortak araştırma bölümü, tedaviye dirençli ve nadir görülen kanser türleri için devrim niteliğindeki yeni siRNA bazlı moleküler amaçlı tedaviler olarak nükleik asit ilaçlar ve immünoterapiler geliştirmek için, Osaka Uluslararası Kanser Enstitüsü’nün hayvan modelleri ve klinik numuneler kullanan ileri kanser tedavisindeki ve ilaç etkinliği değerlendirme teknolojisi alanındaki klinik deneyimini, Nitto’nun nükleik asit ilaç ve ilaç salım sistemi (DDS) teknolojileriyle birleştirecek. Bu ortaklığı oluştururken, temel araştırmalarla klinik olarak uygulanan araştırmalar arasındaki engelleri ortadan kaldırarak ve hastaların uzun zamandır beklemekte olduğu devrim niteliğindeki kanser tedavilerini bularak hem Japonya’da hem de dünyada kanser tedavilerinin sonuçlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Osaka Uluslararası Kanser Enstitüsü Hakkında

Osaka Uluslararası Kanser Enstitüsü 1959 yılında Osaka İli Yetişkin Hastalık Merkezi adıyla kurulmuştu ve Japonya’daki ilk yetişkin hastalık merkeziydi. O zamandan beri kanser alanında artan biçimde uzmanlaştı ve 2017’de Otemae, Osaka’daki yeni yerine geçtikten sonra şimdiki adını aldı. Halihazırda Osaka İlinde kanser tedavisinden sorumlu ana kanser hastanesi olarak tayin edilmiş durumda ve batı Japonya’da en yüksek sayıda kanser hastasını tedavi ediyor. Ayrıca, ileri tedavi hastanesi olarak hem ileri tedavi sağlama hem de tıbbi tedaviler geliştirme sorumluluğuna sahip. Dolayısıyla kanser hastaları için hastanede tedavi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kendi laboratuvarlarında kanser teşhisinin ve tedavisinin gelecek devrim niteliğindeki yöntemleri için aktif araştırmalar yürütüyor.

Nitto Hakkında

“Innovation for Customers” sloganı altında, Nitto müşterinin değer yaratma sürecine katkıda bulunmak amacıyla, iş kapsamını gelecek nesil mobilite, bilgi arabirimi ve yaşam bilimleri alanlarında genişletmeyi sürdürmeyi planlamaktadır. Yaşam bilimleri alanında, siRNA ilaç geliştirme teknolojimizi DDS teknolojisiyle birlikte kullanarak organları hedef almak için siRNA vererek tedaviye dirençli “karaciğer sirozu”, “idiopatik pulmoner fibrozis” (*2) ve “KRAS mutant kanser” (*3) hastalıkları için tedavi edici ilaçlar geliştirmeye çalışıyoruz.

*1: siRNA (küçük enterferansçı RNA) 21 ila 23 rezidülü kısa çift sarmallı RNA’dan oluşmaktadır ve genetik transkriptin önemli bir kısmını klevaj yaparak bir hedef genin ekspresyonunu inhibe eder.
*2: İdiopatik pulmoner fibrozis nedeni bilinmeyen, tedaviye dirençli bir hastalıktır; bu hastalığın görüldüğü hastaların akciğer peteklerinde sürekli yaralar oluşup iyileşerek akciğer duvarının (interstisyum) artan kolajen v.b. nedeniyle kalınlaşmasına yol açar. Japonya’da tedaviye dirençli hastalıklar arasında adlandırılmıştır
*3: KRAS mutant kanserleri akciğer kanserlerinde, pankreas kanserlerinde ve kolorektal kanserlerde görülen tedaviye dirençli kanser türleridir.

İrtibat için

Duyuru
Yayın tarihindeki bilgi aşağıdadır. Bu bilgi diğer ortamlardaki bilgiden farklı olabilir. Lütfen bunu bir ön uyarı olarak kabul edin.

Üst Sayfaya Dön