Ana metne git

Nitto Bento Emniyet, Sağlık ve Çevre Politikası

Nitto Bento Emniyet, Sağlık, Çevre ve Enerji Politikası, 6331 sayılı Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Türk Çevre Kanunu, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile IS0 14001, ISO 45001 & ISO 50001 standartları esas alınarak ve Paris Anlaşması kapsamında belirlenen yaklaşımlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yıllık bazda gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

Nitto Bento farklı endüstriyel pazarlar için yüzey koruma bantları, ambalaj bantları, maskeleme bantları ve çift taraflı bantlar gibi yüksek kaliteli ürünlerin yanı sıra bebek ve yetişkin bakımı pazarları için kapatma bantları, mekanik ön bantlar, hot-melt yapıştırıcılar ve elastik kulaklar üretmektedir.

Gelecek nesiller için dünyayı korumak adına faaliyetlerimizde kaynakların sürdürülebilir kullanımının esas olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla Nitto Bento; çevreye saygı duymayı taahhüt eder ve Nitto Grubu'nun “Temiz, Yeşil ve Sağlıklı” kurumsal vizyonunu benimseyerek mümkün olan tüm faaliyetlerde en iyi şekilde hareket eder.Ayrıca, Nitto Bento'daki ve şirket çevresindeki herkesin, çalışanların, yerel ve küresel topluluğun, müşterilerin, ziyaretçilerin ve yüklenicilerin sağlık ve güvenliğinden de sorumlu hissediyoruz. Nitto Grubu'nun "Güvenliği Her Şeyden Önde Tutarız" politikası doğrultusunda, Nitto Bento, sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı kurmayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır. Emniyet, Sağlık, Çevre ve Enerji politikamızın uygulanması aşağıdaki esaslara dayanmaktadır:

 • 'Tek Nitto (One-Nitto)': Tüm faaliyetler, emniyet, sağlık, çevre ve enerji yönetimi ile ilgili yürürlükteki yasalara ve diğer uyum taahhütlerine ek olarak kurumsal Nitto yönergelerine de tam uyum içinde gerçekleştirilmektedir.
 • Kimyasalların doğru yönetimi: Nitto Bento, ürünlerimizin imalatında kullanılan ham maddeler de dahil olmak üzere kimyasal maddelerin güvenli yönetimine ilişkin sunduğu bilgilere tutarlı bir yaklaşım uygulamayı amaçlamaktadır.
 • Üretim süreçlerimiz; faaliyetlerin, emniyetli, sağlıklı, çevre dostu ve enerji verimliliğini önemseyen koşullarda gerçekleştirileceği şekilde aşağıdaki nitel hedeflere odaklanarak sürekli gözden geçirilecek ve iyileştirilecektir:
  • Atıkların azaltılması.
  • Su kullanımının azaltılması.
  • Hava emisyonların azaltılması (CO2, VOC).
  • Enerji verimliliğinin arttırılması bu kapsamda verimlilik arttırıcı projelerin geliştirilmesi
  • Enerji performansını etkileyen verimli ürün ve hizmet edarik etmek,
  • Hammadde ve suyun ekonomik kullanımı.
  • CO2 ayak izini azaltmak için verimli ve etkin enerji tüketimi.
  • Dinamik ve sürdürülen bir risk değerlendirmesine dayalı, yerel çevresel kirliliği önleyen, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması.
 • Bu kapsamda FY2023 yılının sonuna kadar aşağıdaki nicel hedeflere ulaşmayı hedeflemektedir ;
  • Atık : Maksimum 2800 T/yıl
  • Enerji tüketimini : Maksimum 39284 MWh/yıl
  • Sera Gazı (C02) Emisyonu : Maksimum 4915 T/yıl
  • VOC Emisyonu : Maksimum 395 T/yıl
  • Su Tüketimi : Maksimum 38709/yıl
  • Müşteri Sağlığı ve Güvenliği : Sıfır Şikayet/yıl
Sürekli iyileştirme yaklaşımı kapsamında yukarıdaki hedefler her yıl gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.
 • Ürünlerin ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi, olası olumsuz çevresel etkiyi azaltmak için güvenli ve sağlıklı bir uygulamaya yüksek düzeyde dikkat gösterilmesini sağlayacaktır. Yatırımlarda ve yeni ürün tasarımında, ürün ömrü sona erdiğinde oluşacak atığın geri kazanılabilir/dönüştürülebilir olmasını ve sürecin oluşturduğu çevresel etkiyi bir karar ölçütü olarak kullanırız. Ürün ve hizmetlerimizden oluşabilecek çevre, sağlık veya güvenlik riskleri ile ilgili müşterilerimiz ile uyumlu çalışır ve çözüm üretiriz.
 • Nitto Bento, önleyici ve koruyucu davranışların teşvik edilmesinin kilit önemde olduğu, birbirine bağlı bir güvenlik kültürünü amaçlar. Bu nedenle emniyet ve sağlık eğitimi birinci derecede önemlidir ve önleyici davranış her zaman teşvik edilmelidir. Emniyet ve sağlık, üzerinde etkisi olan tüm çalışanlar ve yükleniciler, politikanın anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak için yeterli bilgi ve/veya eğitim alacaktır.
 • Operasyonel etkimizin doğru bir şekilde anlaşılmasına dayalı olarak, şirket içi emniyet, sağlık, çevre ve enerji yönetimi amaç ve hedeflerini geliştirecek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için bunları organize bir şekilde takip edeceğiz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek ve tüm çalışanlarımızın , diğer ilgili tarafların yönetim sistemine katılımlarını sağlamak için yöntemler belirler, gerekli kaynakları sağlar ve uygularız.
Emniyet,Sağlık, Çevre ve Enerji politikamızı tedarikçilerimize iletir ve bunu tedarikçi değerlendirme ve seçim sürecimize entegre ederiz. Emniyet ,sağlık çevre ve enerji yönetimi alanlarında da; müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, yetkili mercilerle ve çevredeki sakinlerle, "Açık-Adil-En İyi" sloganımızla iletişim kurmak isteriz.

Belgeyi indir

Related Information