Ana metne git

Türkiye

KSS-Bazlı Tedarik Rehber Bilgileri

Nitto Group, tüm paydaşları tarafından güvenilir ve tercih edilir olma hedefiyle, KSS-bazlı tedarik konusunuTemel Tedarik Politikası ve Nitto Group İş Yürütme Rehber Bilgileri kapsamında ele alır.
KSS-bazlı tedariki gerçekleştirmek için, Nitto Group ve iş ortaklarımız, tüm tedarik zinciri ile işbirliği yaparak, değerleri paylaşmalı ve KSS faaliyetleri üstlenmeli. Bunun iş ortaklarımızla refah içinde birlikte var olmamızı sağlayacağına ve böylece iş ortaklarımızdan KSS-bazlı tedarik rehber bilgilerindeki gibi yerleşik beklentilerimiz olacağına inanıyoruz.
Amaçlarımızı anlamanızı ve iş ortaklarınızla ilgili geliştirme dahil, KSS faaliyetlerini teşvik etmenizi istiyoruz.

İşlemlerle ilgili Genel Kurallar

 • İş ortaklarıyla adil ve tarafsız işlemler gerçekleştirin. Üstün konumunuzu kötüyü kullanmayın.
 • İş ortaklarınızla mantıklı ve eşit ilişkiler kurun ve bu ilişkileri koruyun. Belirli bir iş ortağı ile ilişkinin yakınlığına gölge düşürecek veya herhangi bir adaletsizlik şüphesi doğuracak para ya da hediye vermeyi ve almayı, pahalı eğlenceleri ortadan kaldırın.
 • Şirket faaliyetlerinde adil ve özgür rekabeti sağlayın ve haksız rekabet eylemlerine girmemeye özen gösterin.

Yasalara ve Etik Kurallara Uygunluk

 • Şirket etiğine uyun ve her ülkenin yasaları ve düzenlemeleri ile uyumlu davranın.
 • Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterin.
 • Temel insan haklarına saygılı olun ve insan haklarını ihlal eden eylemleri desteklememeye dikkat edin.
 • Herhangi bir şekilde insanları zorla çalıştırma veya çocuk işçi çalıştırmaya kalkmayın.
 • Her türlü ayrımcılığı ve tacizi ortadan kaldırın.
 • Çalışma saatlerini hakkıyla yönetin ve yasalara uygun biçimde ücretleri ödeyin.
 • Toplu örgütlenme ve toplu pazarlık gibi işçi haklarına saygı gösterin.
 • Çalışma ortamlarında ve işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini dikkate alın.
 • Kamu düzenine ve güvenliğine tehdit oluşturan anti-sosyal güçler ve organizasyonlar ile ilişkiniz olmasın.
 • Tüm ülkelerde devlet çalışanları ve devlet memurları ile normal ilişkiler kurun.
 • Çatışmalara hizmet eden mineraller kullanmayın.

Küresel Çevrenin Korunması (Çevreci Tedarik)

 • Kaynakları ve kullanılan enerji miktarını ve şirket faaliyetlerinin çevreye verdiği sıkıntıyı en aza indirmek için gelişmeler ve iyileştirmeler üzerinde çalışın. Geri dönüşüm ve diğer girişimler ile israfı azaltmaya çalışın.
 • Çevreye yönelik yükü en aza indirmek için çevreci tedariki teşvik edin.
 • Çevre ile dost ürünler geliştirmek ve sunmak konusunda proaktif olun.
 • Ürünlerdeki kimyasal maddeleri belirleyen ve yöneten bir sistemi devreye sokun. Kimyasal maddeler konusunda bilgi gönderilmesini isteyen Nitto Group taleplerine acilen yanıt verin.

Ürünler ve Bilgi

 • Şirket faaliyetleri, finansal durum, iş performansı ve (kalite, fiyat, teslim tarihleri, çevre ve güvenlik gibi) ürünler ile ilgili bilgileri zamanında ve uygun biçimde açıklayın.
 • Güvenliği dikkate alan ve yüksek kaliteli ürünlerin düzenli olarak tedarik edilmesine imkan sağlayan bir düzen kurun.
 • İşlemler sırasında elde edilenler dahil, gizli bilginin dışarıya sızmamasını garanti etmek için uygun bir yönetim model uygulayın.

Topluma Katkı

 • Toplumun bir üyesi olarak şirket faaliyetleri aracılığıyla, toplumun gelişmesi için çalışmayı ve global çevresel konuları dile getirmeyi öneriyoruz.
Son

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön