Ana metne git

Türkiye

Basın Açıklaması 2023

2023/May/31

Karbon Nötrlüğüne Ulaşmak için Organik Çözücülerin Biyolojik Temelde Dönüştürülmesi

Nitto Denko Corporation (bundan sonra “Nitto” olarak anılacaktır), karbon nötrlüğüne ulaşma çabalarının bir parçası olarak, biyolojik esaslı bir çözücü hâlinde bitkiden türetilen asetonitrili müştereken geliştirmek ve ayrıca Crysalis’e yatırım yapmak için Crysalis Biosciences Inc. (ABD, CEO: Sanket Gandhi, bundan sonra “Crysalis”) ile sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar.

Oligonükleotidin sözleşmeli üretiminde çevresel etkiyi azaltma çabaları

Nitto, kendi sözleşmeli üretim işinde oligonükleotid ara maddelerinin sentezlenme ve saflaştırılma işleminde kullanılan önemli bir organik çözücü olan asetonitrilin biyolojik temelde dönüştürülmesini, petrokimyasal kaynaklar tüketimini azaltarak karbon nötrlüğü elde etme yönünde önemli bir girişim olarak kabul etmektedir ve bu girişimi gerçekleştirmeye kararlıdır.
Crysalis, bitkiden türetilen ham maddeleri çeşitli kimyasal maddelere dönüştüren yenilikçi biyo-rafineri teknolojisine sahiptir. Bu işlem, katalitik yükseltme teknolojisi ile mikrobiyal fermantasyon kullanmaktadır. Nihai olarak, bu biyolojik işlem, düşük karbon yoğunluğuna sahip organik çözücülere götüren bir yol sağlar ve bu da yüksek bir çevresel değere sahiptir.
Nitto, ileriye doğru yol alırken, ilaç üretiminde öncü bir girişim olarak Crysalis'in yenilikçi biyo-rafineri teknolojisini kullanarak asetonitrilin biyolojik temelde dönüştürülmesi için çalışacak ve tedarik zincirinin tamamı boyunca çevresel etkiyi azaltmaya çalışacaktır.

Önümüzdeki gelişmeler

İş sermayesi ittifakımız ile kurulan bu stratejik işbirliği sayesinde her iki şirket Nitto’nun polimer membran ayırma teknolojisini Crysalis’in biyo-rafineri teknolojisi ile birleştirerek çevresel etkinin azaltılmasına katkıda bulunan teknolojileri daha da geliştirecektir. 
Nitto ayrıca, biyo-rafineriyi umut verici bir büyüme alanı olarak görerek ana pazar olan Amerika Birleşik Devletleri içindeki pazarlama çabalarını da güçlendirecek ve birinci sınıf özel ürünler geliştirerek yeni iş alanlarına genişlemeye çalışacaktır.

Crysalis Biosciences Inc. Hakkında,

Crysalis bir biyolojik işlem teknolojisi sergileme, üretme ve lisanslama şirketidir. Biz, Fikri Mülkiyet portföyümüzü kullanarak, yeni nesil düşük Karbon Yoğunluğu (CI) biyolojik yakıtlar ve biyokimyasal maddeler üretmek için anahtar teslimi biyokimyasal tesisleri tasarlıyoruz, kuruyoruz ve işletiyoruz. Crysalis hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.crysalisbio.com adresini ziyaret edin.

İrtibat için

Duyuru
Yayın tarihindeki bilgi aşağıdadır. Bu bilgi diğer ortamlardaki bilgiden farklı olabilir. Lütfen bunu bir ön uyarı olarak kabul edin.

Related Information

Üst Sayfaya Dön