Pular ao texto principal

Corpo Diretivo

As of November 1, 2016
                     
Title Name
Chairman
Representative Director, B.O.D
Yukio NAGIRA
President & CEO & COO
Representative Director, B.O.D
Hideo TAKASAKI
Executive Vice President
Board Member
Toru TAKEUCHI
Toshiyuki UMEHARA
Senior Vice President
Board Member
Yasushi NAKAHIRA
Outside Director Yoichiro FURUSE
Koushi MIZUKOSHI
Takashi HATCHOJI
Corporate Auditor Masami KANZAKI
Yoshihiro TANIGUCHI
Corporate Auditor(not full time service) Masashi TERANISHI
Masakazu TOYODA
Mitsuhide SHIRAKI
Senior Executive Vice President Yoichiro SAKUMA
Toshihiko OMOTE
Executive Vice President Michio YOSHIMOTO
Senior Vice President Kageshi MARUYAMA
Yukihiro IIZUKA
Vice President Yasuhito OHWAKI
Tatsuya OSUKA
Sam STRIJCKMANS
Toshihiko TAKAYANAGI
Seungjung YOON
Jun YAMASHITA
Nobuhiro TODOKORO
Hiroshi FUKUHARA
Seiji FUJIOKA
Kazuki TSUCHIMOTO
Yosuke MIKI

Contato

Assistência ao Cliente

Horário comercial (Brasil)
das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)

Volta ao topo da página