Passa al testo principale

Consiglio di Amministrazione

A partire dal 1 Novembre 2016
                     
Titolo Nome
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Amministratore delegato, C.d.A.
Yukio NAGIRA
Presidente, CEO e COO
Amministratore delegato, C.d.A.
Hideo TAKASAKI
Vicepresidente Esecutivo
Consigliere
Toru TAKEUCHI
Toshiyuki UMEHARA
Vicepresidente Senior
Consigliere
Yasushi NAKAHIRA
Amministratore esterno Yoichiro FURUSE
Koushi MIZUKOSHI
Takashi HATCHOJI
Revisore contabile Masami KANZAKI
Yoshihiro TANIGUCHI
Revisore contabile (part-time) Masashi TERANISHI
Masakazu TOYODA
Mitsuhide SHIRAKI
Vicepresidente Esecutivo Senior Yoichiro SAKUMA
Toshihiko OMOTE
Vicepresidente Esecutivo Michio YOSHIMOTO
Vicepresidente Senior Kageshi MARUYAMA
Yukihiro IIZUKA
Vicepresidente Yasuhito OHWAKI
Tatsuya OSUKA
Sam STRIJCKMANS
Toshihiko TAKAYANAGI
Seungjung YOON
Jun YAMASHITA
Nobuhiro TODOKORO
Hiroshi FUKUHARA
Seiji FUJIOKA
Kazuki TSUCHIMOTO
Yosuke MIKI
 

Contattaci

Business Hours (WET)
8:00h-17:00h(Except for Sat, Sun, and Holidays)

Torna ad inizio pagina