Passa al testo principale

Consiglio di amministrazione

Dal 16 giugno 2017
                     
TitoloNome
Presidente, CEO e COO
Amministratore delegato, C.d.A.
Hideo TAKASAKI
Vicepresidente esecutivo senior
Consigliere
Toshiyuki UMEHARA
Vicepresidente esecutivo
Consigliere
Toru TAKEUCHI
Yasushi NAKAHIRA
Vicepresidente senior
Consigliere
Nobuhiro TODOKORO
Vicepresidente
Consigliere
Yosuke MIKI
Consigliere
(Amministratore esterno)
Yoichiro FURUSE
Takashi HATCHOJI
Hiroshi SATO
Membro del Comitato di vigilanza e auditMasami KANZAKI
Kageshi MARUYAMA
Membro del Comitato di vigilanza e audit
(Auditor esterno)
Masashi TERANISHI
Masakazu TOYODA
Mitsuhide SHIRAKI
Vicepresidente esecutivo seniorToshihiko OMOTE
Michio YOSHIMOTO
Vicepresidente seniorYukihiro IIZUKA
Yasuhito OHWAKI
Sam STRIJCKMANS
Jun YAMASHITA
VicepresidenteToshihiko TAKAYANAGI
Seungjung YOON
Hiroshi FUKUHARA
Seiji FUJIOKA
Kazuki TSUCHIMOTO
Atsushi UKON
Bae-Won LEE
Shin TOKUYASU
Yasuhiro ISEYAMA
 

Contattaci

Business Hours (WET)
8:00h-17:00h(Except for Sat, Sun, and Holidays)

Torna ad inizio pagina