Passa al testo principale

Europa

Consiglio di amministrazione

Al 22 giugno 2018
                     
Titolo Nome
Presidente, CEO e COO
Amministratore delegato, C.d.A.
Hideo TAKASAKI
Vicepresidente esecutivo senior
Consigliere
Toshiyuki UMEHARA
Toru TAKEUCHI
Vicepresidente esecutivo
Consigliere
Yasushi NAKAHIRA
Vicepresidente senior
Consigliere
Nobuhiro TODOKORO
Vicepresidente
Consigliere
Yosuke MIKI
Consigliere
(Amministratore esterno)
Yoichiro FURUSE
Takashi HATCHOJI
Tamio FUKUDA
Membro del Comitato di vigilanza e audit Masami KANZAKI
Kageshi MARUYAMA
Membro del Comitato di vigilanza e audit
(Auditor esterno)
Masashi TERANISHI
Masakazu TOYODA
Mitsuhide SHIRAKI
Vicepresidente esecutivo senior Toshihiko OMOTE
Michio YOSHIMOTO
Vicepresidente esecutivo Yukihiro IIZUKA
Vicepresidente senior Yasuhito OHWAKI
Sam STRIJCKMANS
Jun YAMASHITA
Toshihiko TAKAYANAGI
Vicepresidente Hiroshi FUKUHARA
Seiji FUJIOKA
Kazuki TSUCHIMOTO
Atsushi UKON
Bae-Won LEE
Shin TOKUYASU
Yasuhiro ISEYAMA
Norio SATO
Katsuyoshi JO
 

Contattaci

Business Hours (WET)
8:00h-17:00h(Except for Sat, Sun, and Holidays)

Torna ad inizio pagina