Ana metne git

Türkiye

Yerel Çevrenin Korunması Çabaları 2011

Işıkları-Söndürelim Kampanyası ve Her Zeminde Çevresel Sergiler

Çevre Sergileri

2009 yılında, Nitto Group, çalışanlarının çevresel farkındalığının geliştirilmesinin amaçlandığı "Çevreci Tasarım Faaliyeti" (Green Design Action) başlatmıştır. Amacımız odur ki, çalışanlar, kendilerinin gündelik yaşantılarında çevre-yanlısı davranışları böylece benimseyebileceklerdir. Bu zamana kadar, belli başlı zeminlerde merkeze odaklanan faaliyetleri yürütmüş bulunmaktayız. 2011 yılında ise, Japonya ve dışında her alanda çaba gösterdik. Çalışanlarımızı enerji konularına çekmek üzere Temmuz ayında Işıkları-Söndürelim Kampanyası yaptık, Ocak ayında yapılan, Grup içerisindeki yaklaşımlarımızın teşhir edildiği Çevre Sergisi sırasında, onlara çevrenin daha iyi anlaşılması bilincini kazandırdık. Çalışanlarımızın çevre duyarlılığını daha da arttırmayı hedefleyerek, bu gibi etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Nitto Matex (Tayland) tarafından Çevreye Yaklaşımlar

Nitto Matex (Tayland), çalışanlarının çevrenin korunması farkındalığını geliştirmek üzere, “Bir Gün Bir İyilik” adında bir kampanya uygulamaya koyuyor. Sadece küresel ısınmayı önlemek değil, fakat aynı zamanda topluma olan sorumluluklarımız da hedeftir. 2011 yılında, çalışanların aydınlatılması ve iki kez ağaç dikme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 25 Haziran’da, şirket gezilerinin birinde, çalışanlar Cha-am Orman Parkı’nda durmuşlar ve buraya ağaç dikmişlerdir. 24 Eylül’de, şirketimizin bulunduğu yer olan endüstriyel parkın ev sahipliğini yaptığı bir mangrove-dikimi etkinliğinde yer almışlardır. Kampanya, gelecekteki üç-yıllık plana uygun olarak yürütülmeye devam edecektir.

Aichi Nitto Denko’da Bir Çöp Yakma Fırınının Çalışmasının Durdurulması

Aichi Nitto Denko, yakınındaki Nitto Toyohashi ve kimi grup şirketlerinin ürettiği atığın bertaraf edilmesi maksatlı iki adet çöp yakma fırınına sahiptir. Yakma esnasında üretilen çevreye yük oluşturan maddeler, gerekli yasadan daha titiz oluşturulan gönüllülük standartlarına göre, uygun biçimde ele alınmaktadır. Üretilen ısı tekrar kazanılmakta ve üretim sürecinde bir ısı kaynağı olarak bundan yararlanılmaktadır.

Bununla birlikte, çöp yakma fırınlarından biri gözalıcı biçimde eskimiş hale geldiğinden, mahalli sakinleri rahatsız etmemek için Ekim 2011 yılında faaliyetten çekilmiştir.

Virjinya’ya Daha Fazla Ağaç Ekelim

Nitto Denko Automotive, Virginia, Inc şirketi, 18 Nisan 2011 tarihinde, çevresel korumayı desteklemek üzere, kendi çalışanlarının her birine dikmeleri için ağaç fidanları bağışlamıştır. Fidanlar, Arbor Day Fonundan (Ağaç Günü Vakfı) satın alınmıştır. Faaliyetler, vakfın yeniden ağaçlandırma çabalarını destekleyecektir.

Nitto Denko Automotive, Virginia, Inc. çalışanlarını, dünya için paylaşmak üzere ağaç dikimi ve bakımı konusunda teşvik etmiştir. Ağaçlar büyürken, bunlar, karbonu depolar ve dışarıya oksijen verirken atmosferden karbondioksidi geri alarak küresel ısınmanın durdurulmasına yardımcı olacaklardır.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön