Ana metne git

Türkiye

Sürdürülebilir Ürünler

Nitto Group, şirket vizyonumuz ve şirket çevre politikamıza uygun olarak, sektörel faaliyetlerimiz ile bağlantılı çevresel etkileri azaltarak çevre yönetimini yüceltmektedir. Yenilikçi iş geliştirme sayesinde, hem bölgesel hem de küresel olarak sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi ve tedariği yoluyla çevreyi korumayı amaçlamaktayız.

Sürdürülebilir Ürünler

Nitto Group, herhangi bir ürünün çevresel etkisinin düzeyini “ürün küresel çevre sorunlarının çözümünde yararlı mı" ve "ürün, yararlı ömrü süresince malzemelerden etkin biçimde yararlanmakta mıdır” şeklindeki iki performans ekseninde değerlendirmektedir. Bu, bir ürünün “düşük çevresel etkili” ya da "olumlu çevresel bir etki"ye sahip olarak onaylanıp onaylanmayacağını belirler."

Sürdürülebilir Ürünler
Alt kategori ismiNo.Tanımı
A.Düşük Çevresel Etkili ÜrünlerA-1Müşteri talebinde, yasal mevzuatlarda ya da kimyasal Maddelerin Gönüllü Yönetimine dair Grup Mevzuatı’nda belirtilmiş olan herhangi yasaklı madde içermeyen ürünler ya da müşteri talebi, yasal düzenlemeler veya Kimyasal Maddelerin Gönüllü Yönetimine dair Grup Mevzuatı vasıtasıyla, belirtilen madde muhtevaları olan ürünler azaltılmıştır.
A-2Hammaddelerin toplanmasından Grup süreçlerine (imalat, bertaraf etme ve lojistik) kadar herhangi bir süreç esnasında, sadece daha düşük çevresel etkisi olan ürünler değil, fakat aynı zamanda, diğer Grup ürünleri veya rekabet halindeki ürünlerle de mukayese edildiğinde, hammaddelerin toplanmasından Grup üretim süreçlerine kadar daha düşük çevresel etkiye sahip olan ürünler.
B.Olumlu Çevresel Etkili ÜrünlerB-1Sadece, kullanımdan çöpe atılmasına kadar herhangi müşteri süreci boyunca düşük bir çevresel etkisi olan değil, fakat aynı zamanda, diğer Grup ürünleri, rakip ürünler veya alışıldık teknolojiler ile mukayese edildiğinde, müşteri tarafından kullanımından çöpe atılmasına kadar toplamda daha düşük çevresel etkisi olan ürünler.
B-2Küresel çevre sorunlarının çözülmesine yardımcı olan ürünler. Bu alt kategori aynı zamanda, kendilerinin yaşam döngüsü boyunca, imalat için hammaddelerin toplanmasından, bertaraf edilmesine dek, üretmiş oldukları toplam çevresel etkilerinin, Yaşam Döngü Değerlendirmesi veya herhangi diğer bir değerlendirme yöntemine göre, küresel çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahip ürünlere de tatbik edilir.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön