Ana metne git

Türkiye

Ar-Ge Stratejisi ve Politika

Paydaşlarımıza bir mesaj

Şirket kültürünün bir parçası olarak, en son aşamada müşteri ile ilişkiden kaynaklanan "üç yeni etkinlik" ve "Global Niche Top™ stratejileri" esasına dayalı bir eylem politikası etrafında yoğunlaşan iş faaliyetlerini yıllardır sürdürmekteyiz. Sonuç olarak, çevresiyle çeşitlilik gösteren bir şirket ya da "risk ortaklığı bütünleşmesi" olarak, esas olarak müşterilerimizden muhtelif sözlü rehberlikler alırken, işi istekli bir şekilde yürüterek varlığımızı büyütmüş bulunmaktayız. Bu gibi özel karakteristiklerin ve güçlerin avantajından da yararlanarak, gelecekte hissedarlarımızın tümü için temel bir şirket haline gelmeye çabalayacağız.

Şirket Ar-Ge stratejisi

İş Bölümü Ar-Ge Merkezimiz ve Şirket Ar-Ge Merkezi, mevcut iş sahalarını büyütme ve gelecekte değer yaratma amacı ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini icra etmek üzere birlikte çalışır. İş Bölümü Ar-Ge Merkezimizin misyonu, müşterilerimizi memnun etmek üzere yeni işlevler sunan ürünleri ve hizmetleri hızlı bir şekilde oluşturmaktır. Kurumsal Ar-Ge Merkezimiz, ürün işlev tasarımı, değerlendirme analizi ve yeni işlevler sunan malzemeler gibi temel teknolojileri geliştirerek, her türlü müşterimize önerilebilecek değerler yaratmak için çalışır. Sürdürülebilir bir iş olarak var olmayı devam ettirmek için, sürekli yeni projeler yaratmak esastır. Kurumsal Ar-Ge'nin bir diğer misyonu ise, yeni büyük-ölçekli projeler üretmektir. Proje-yaratan Ar-Ge için, çığır açan, yenilikçi teknolojik gelişme sağlamanın yanı sıra, sürekli çalışarak temel teknolojiler inşa etmeye çabalamaktayız.
Ar-Ge sistemi

Global Ar-Ge yapısı

Nitto'nun Ar-Ge çalışmaları, Japonya, ABD, Doğu Asya ve Güney Asya'daki 4 küresel Ar-Ge merkezinin liderliğinde yürütülmektedir.
Global Ar-Ge yapısı

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön