Ana metne git

Polimer Karışımı / Polimer Alaşım Teknolojileri

Polimer karışım ve polimer alaşım teknolojileri, polimerlerin kendilerinin teker teker kullanılmaları ile mümkün olmayan performans seviyeleri ve yeni özellikleri gerçekleştirmek üzere, polimerlerin fiziksel ve kimyasal karşılıklı etkileşimlerini kullanarak, iki ya da daha fazla sayıda polimerin bir araya getirilebilmesine olanak verir.
Nitto Denko'da film alt yapı malzemelerinin, yapışkan bant ve çeşitli özelikteki işlevsel malzemelerin çeşitlerini üretme ve geliştirmede polimer karışımı ve polimer alaşımı teknolojilerini kullanırız.

Graft Polimerizasyonu kullanarak İyon İleten Membranın İmalatı

Graftlanmış bir ağaçta olduğu gibi, aynı şekilde, graft polimerizasyonu, her iki polimer tarafından sahip olunan işlevleri bir araya getirme veya yeni işlevler oluşturmayı mümkün kılan, bir dal polimerin esas polimer içerisine graftlanması için kullanılır.
Nitto Denko'da, bir akrilik monomerin hidrofobik bir polietilen film içerisine graftlanması vasıtasıyla, ona hidrofilik özellikler sağladık. Graft polimerizyonu için başlangıç noktası, radikalleri üretmek için bir elektron demeti ile polietilen filmine ışıma yaptırmaktır. Graft polimerizasyonu böylece gerçekleştirilir. Graft polimerizasyon koşullarını denetleyerek, bir iyon ileten membran üretmek mümkündür.
Bu graft polimerizasyon iyon iletken membran, gümüş oksit batarya ayırıcılarında kullanılır.

cotrol_polymerblend_img_tape
cotrol_polymerblend_img_graph_txt

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön