Ana metne git

Türkiye

Fotopolimer Teknolojisi

Fotopolimerler, az miktarlarda ışık enerjisine maruz bırakıldıklarında kendilerinin kimyasal yapısının kolaylıkla değiştiği, foto-işlevsel grupları olan monomerler veya polimerler olarak tanımlanır.
Nitto Denko'da bu gibi fotopolimerleri özel karakteristiklere sahip ürünleri imal etmek üzere geniş çeşitlilikteki uygulamalarda kullanıyoruz.
Yararlanılan teknolojiler aşağıdakileri içerir:

Fotopolimer-Tabanlı Yapışkan Kontrol Teknolojisi

Yarı-iletken yonga levhaları, sırtları perdahlanır ve kip biçiminde dilimlendikleri esnada yapışkan kullanılarak sabitleştirilirlerken, bu süreçler esnasında güçlü yapışkanlık seviyeleri gereklidir, işlem sonrasında yapışkan bant yonga dilimlerinden basit bir şekilde sökülmelidir.
Nitto Denko'da, fotopolimerlerin UV ışımasının bir neticesi olarak özelliklerinde meydana gelen değişikliklerin tümüne, yapışkanlıktaki değişimler üzerine odaklanıp, yapışkanlığın UV ışıması dolayısıyla azaldığı durumlarda bir yapışkan tasarladık. Bu yapışkan, yarı-iletken süreçlerde verimliliğin geliştirilmesine yardımcı olan, yarı-iletken yonga dilimlerinin korunması ve emniyete alınması için bantlarda kullanılır.

Model Oluşturma Malzemesi Tasarımı Teknolojisi

Poliimid reçine, ısı -direnci, kimyasal kararlılığı, elektrik izolasyonu ve mekanik mukavemet bakımlarınfan göze çarpar özelliklere sahip iken, model oluşturma gibi işlenebilirliğe dair güçlükleri de mevcuttur.
Nitto Denko'da, hassas modeller oluşturulabilme becerisine sahip fotoduyarlı poliimid reçine geliştirme konusundaki çabalarımızın bir parçası olarak, ışığa maruz bırakıldığında çözeltinin developman çözünürlüğünde değişiklikler yapılabilmesine olanak veren, patenti bize ait olan foto-duyarlı bir madde tasarladık ve sentezledik.
Bu ürün, HDD'ler gibi uygulamalarda kullanılan mühim parçalar olan, hassas çizgileri olan ince film metal devrelerin imalatında kullanılır.
Model oluşturma malzemesinin tasarım teknolojisi, optik dalga kılavuzları oluşturulması için foto-duyarlı poliimid reçine gibi benzersiz ürünler içerisinde kullanılır.

UV Polimerizasyon Tipi Solvent-İçermeyen Yapışkan Bant Üretimi Teknolojisi

Nitto Denko, herhangi organik solventlerin kullanımını gerektirmeyen çevre dostu yapışkan bantın imalatınfda UV polimerizasyonu kullanır.
Alışıldık yapışkanlı bant, VOC (Uçucu Organik Bileşikler)'in boşaltılmaları vasıtasıyla çevre üzerine binen yük anlamında sorunları üstlenen, bir alt yapı malzemesine organik solventlerin içerisinde çözünmüş olan yapışkan kaplamasının tatbik edilmesi ve kurutulması vasıtasıyla imal edilir.
UV polimerizasyon tipi yapışkan bant imalat yöntemi, yapışkanı oluşturacak sıvı ham maddeler ile bir alt yapı malzemesinin kaplanması ve bunun yapışkanın sentezlenmesi için UV ışığına maruz bırakılmasını içerir. Bu süreç, organik solventlerin kullanımını içermez ve kurutma için daha az bir ısı enerjisi gerektirir.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön