Ana metne git

Türkiye

Yüzey Değiştirme Teknolojisi

Film altyapı malzemelerine çeşitli işlevlerin atfedilmeleri ve belirli bir uygulamaya uyacak yüzey özellikleri oluşturarak, geniş bir karakteristik çeşitliliği olan ürünler oluşturmak mümkündür. Bunlardan birkaçı aşağıda tanıtılmaktadır.

İletkenliğe Yönelik Teknoloji

Bir vakum içerisindeki bir filmin yüzeyi üzerinde nano-mertebelerinde iletken bir ince film oluşturmak için olan teknoloji, esnek baskılı devre plaketleri ve dokunmatik paneller için şeffaf iletken filmler gibi uygulamalarda kullanılır.

Püskürtme ile Biriktirme Teknolojisi
Bir Ar atmosferi içerisinde bir hedefe yüksek gerilim tatbik edildiğinde, Ar+ ve elektronlardan oluşan bir plazma şekillenir. Ar+, bir elektrik alanı içerisinde ivmelenir, hedefe darbelerde bulunur ve hedefteki maddeyi etrafa yayar. Kimi durumlarda etrafa saçılan atomlar, doğrudan doğruya bir baz film üzerine birikirken, diğer durumlarda ise, oksijen gibi reaktif gazların bulunduğu yerlerde, Ar gazına eklenir, hedef madde ve oksijen içeren bir bileşik birikmeye başlar. Bu ikincisine bir örnek, çözülme kopya vasıtasıyla kaybedilmiş olan In2O3-SnO2 hedefindeki oksijenin yeniden doldurulması ile oluşturulan, ITO şeffaf iletken filmdir.

Düşük Işık Yansıtıcılığa Atıfta Bulunan Teknoloji

Optik filmlerin yüzeyinden gelen yansıyan ışığın girişi ve saçılma yaptığı katmanların oluşumu, dışarıdan gelen ışığın yansımasını önler ve ekranların daha rahatlıkla izlenmesini sağlar.

Yansıma Engelleyici İşlem
Yansıyan ışık, dağınık yapıda cam veya plastik boncuklar ihtiva eden reçineli bir yüzey ile kaplanarak oluşturulan mikrometre-ölçeğinde kıvrımları olan yüzey üzerinde etrafa saçılır.
Yansıtmayı Önleyici İşlem
Yüksek ve düşük yansıtma indisli ve optik kalınlıklar bakımından değişen katmanlar da bu şekilde tasarlanır öyle ki, yüzeyden gelen yansıyan ışık ile optik ara yüzlerden gelen yansıyan ışık birbirlerini iptal ederler.

Yüzey Enerjisinin Kontrolü için Teknoloji

Filmin yüzeyinde oluşan malzemenin cinsine bağlı olarak, film yüzey enerjisini kontrol etmek ve her iki yüzeydeki bağlanmayı arttırmak mümkündür. Yüzey enerjisinin denetlenmesi yöntemleri, gerek ıslak gerekse kuru süreçlerin her ikisini de içerir. Kuru bir prosese örnek aşağıda gösterilmiştir.
Etrafa Saçma Yedirme İşlemi
Döner tip bir elektroda yüksek RF gerilimi tatbik ederek ve bir boşalmaya neden olarak, yüksek enerjili iyonlar, çok küçük ondülasyonlar oluşturmak ve yüzeye çeşitli fonksiyonel gruplar ilave etmek üzere bir film üzerine etki ederler. Bu şekilde yüzeyin değiştirilmesi adhezyonu (yapışkanlığı) arttırır. Bu teknoloji, floro-reçine yapışkan bantlarda kullanılır.

Plazma İşlem
Daha düşük gerilimde bir elektroda yüksek RF gerilimi tatbik ederek ve bir boşalmaya neden olarak, iyonlar ve radikaller, yüzeye çeşitli fonksiyonel gruplar ilave etmek üzere bir film üzerine etki ederler. Bu teknolojiden bakır teller üzerinde poliimid film oluştururken yararlanılır.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön