Ana metne git

Türkiye

Organik / İnorganik Hibrit Teknoloji

Genel olarak, organik maddeler işlenebilirlikleri bakımından göze çarpar özelliklere sahip olup, bunların ısı ve elektrik iletkenliği zayıftır ve büyük bir lineer genleşme katsayılarına sahiptir. Bu gibi dezavantajların üstesinden gelmek için, bunlar kompozit malzemeler oluşturmak üzere normal olarak inorganik maddeler ile karıştırılırlar.
Bununla birlikte, son zamanlarda, daha yüksek düzeylerde ısıl iletkenlik gibi özellikler için isteklerde bulunulmuş, daha da yüksek kırılma oranları ve daha düşük lineer genleşme katsayıları için, basit organik /inorganik kompozit malzemelerin kullanılmasıyla erişilmesi mümkün olmayan özellikler aranmaktadır. Araştırma ve geliştirmede oldukça popüler hale gelmiş bu sorunun çözümü için bir yol, daha geliştirilmiş malzemeler tasarlamak üzere, organik / inorganik hibrit teknolojisinin kullanmaktır.
Kendi şeffaf optik yarıiletkeninin hücreleyen reçine içerisinde bu organik/inorganik hibrit teknolojisinin kullanılması, lineer genleşme katsayısının düşürülmesinde ve güvenilirliğin arttırılmasında Nitto Denko'ya yardımcı olmuştur.

Şeffaf Optik Yarı-iletken Sızdırmazlık (Hücreleme) Reçinesi
Bu reçinenin amacı, optik yarı-iletkenleri korumak olduğundan, şeffaflık esastır. Bu, alışıldık inorganik dolguların kullanımının ortadan kalktığı anlamındadır ki, bize böylece, yüksek genleşme katsayısının nasıl düşürüleceği sorunu kalmaktadır.
Hem şeffaf hem de düşük bir doğrusal genleşme katsayısına sahip bir ürün geliştirmek için reçineninkiler ile aynı olan kırılma indisi ve dalga boyu saçılma karakteristikleri ile kompozit bir metal oksit kullanılarak bu sorunun üstesinden gelebilmiş bulunmaktayız.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön