Ana metne git

Türkiye

Gözeneklilik Oluşturma Teknolojisi

Gözenek oluşturma teknolojisi, polimer alt yapı maddelerinin köpüklenmesine ve çok gözenek geliştirmesine neden olur. Nitto Denko, çok geniş malzeme çeşitliliği için gözeneklilik oluşturma teknolojisini geliştirmiştir. Nitto Denko, membran -oluşturma ve madde değişiklikleri alanlarında bilhassa yüksek düzeyde geliştirilmiş teknolojiler ile, su arıtma membranları ve hava filtreleri gibi ayırma ve hava geçirgenlik işlevleri olan ürünler imal etmektedir.
Araçlarda, elektrikli devre elemanlarında ve diğer ürünlerde kullanılan, oluşumlarını gözenek oluşturma teknolojisine borçlu olduğumuz köpük malzemeler, yastıklama, su geçirmezlik ve sızdırmazlık gibi işlevlere sahiptir.

Ayırma Membran Teknolojisi

Ultrafiltrasyon (UF) membranları, mikrofiltrasyon (MF) membranları ve diğer polimer ayırma membranları için imalat yöntemleri, faz ayırma, oriyantasyon (yerleştirme) ve yetirme /aşındırma temelinde yaklaşımları içerir. Nitto Denko, solvent -olmayan -uyarılmış faz ayırması (NIPS) olarak bilinen bir faz ayırma türü vasıtasıyla polisülfon UF membranlar üretmektedir. Faz ayırması, aşağıdaki şemada işaret edildiği gibi, solvent-olmayan bir maddenin çok gözenekli bir yapı oluşumuna neden olarak bir solvent ve polisülfonun membran oluşturucu çözeltisini oluşturmak üzere kullanılır.

Köpükleme Teknolojisi

Polimerler, köpüklenmeye tabi tutulduklarında, esneklik, darbe emiciliği, ısı izolasyonu, ses geçirmezlik ve ses engelleyicilik ve hafiflik de dâhil, çok geniş aralıktaki özelikler ve işlevlere sahip olabilmektedir. Normal olarak, köpüklendirici maddelerin bir dizisi kullanılır ve köpüklendirme, mekanik olarak gaz girilerek ya da bir köpüklendirici maddenin kimyasal olarak çözünmesi vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Köpüklendirici madde ve köpüklendirme yöntemi değiştirilerek, hava kabarcıklarının büyüklük ve hacmini ve keza yapısını kontrol etmek mümkündür.

Floroplastik Gözenekli Film Teknolojisi

Çoklu gözenekli maddelerin ham maddesi olan floroplastikler (örneğin PTFE), hazır fibrinizasyon vasıtasıyla, fibrillerin (narin liflerin) oluşumuna neden olacak az miktarlarda yırtılma gerilmesinin tatbiki işe karakterize edilir. Bu lifler birbirleri ile kaynaşıp birbirinin içerisine geçtikçe, çok gözenekli yapı (membran) oluşur.
Floroplastik çok gözenekli membranlar normal olarak, liflerin ayrılmasına ve çekilmelerine imkân veren yerleşim olarak bilinen bir yöntem kullanılarak oluşturulur. Liflerden gözenekler oluşturulması için olan bir teknoloji, mikroskopik liflerde gözeneklerin hassas biçimde oluşmasına imkân veren, yüksek büyütme oranlarında boylamasına ve enlemesine yönlerdeki floroplastiğin iki eksende yerleştirilmesi içindir.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön