Ana metne git

Türkiye

Kontrollü Çözme Teknolojisi

Deri yoluyla sirayet eden ecza maddeleri sahasında, kan konsantrasyonunun uzun vadede korunması önemlidir. Nitto Denko, eczanın yapışkan katmandan serbest kalmasını kontrol eden benzersiz bir kristal rezervuar sistemini benimsemektedir.

Kristal Rezervuar Sistemi

Yapışkan katmanın iç kısmında birlikte bulunanlar, çözünmüş ilaç molekülleri ile eş dağılım içerisinde saçılmış ilaç kristalleridir. Bant deriye tatbik edildiğinde, yapışkan katman içerisinde çözünmüş olan ilaç molekülleri, deriye aktarılır. Yapışkan katmanı içerisinde ilaç moleküllerinin azalan düzeyini tekrar doldurmak için, kristallerden gelen maddenin çözünümü gerçekleşir, bu da yapışkan katman içerisindeki çözünmüş ilaç maddesinin konsantrasyonunu sabit tutar. Böylece bir ilaç deposu gibi davranan kristal ile, yapışkan katman içerisinde çözünmüş ilacın konsantrasyonu, uzun dönemde sabit tutulur, bu da, yapışkan katmandan deriye dengeli bir serbest salma temin eder.
Nitto Denko'da bu sistem kristal rezervuar (deposu) sistemi olarak bilinir. Bu kristal rezervuar sisteminin benimsenmesi, ilacın uzan vadede salınımının ve daha ince yapışkan katman oluşturulabilmesine olanak verir.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön