Ana metne git

Polimer Yapı Değerlendirme Teknolojisi

Uzun ölçeklerin geniş aralığında, katmanlı yapıları olan polimerlerin değerlendirilmesi

Polimer malzemeler, muhtelif uzunluk ölçeklerinde biçimlendirilmiş hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla, örneğin, kristal yapıdaki polimerle ile, mikron-mertebesinde sferokristallerden nano metre altı mertebede interkristal ayrımına kadar değişen farklı uzunluk ölçeklerinin geniş bir aralığında yapısal değerlendirme için çağrıları vardır. Çeşitli polimer yapı değerlendirme teknolojilerinin bir araya getirilmesiyle, polimerlerin geniş çeşitlilikteki hiyerarşik yapısını analiz etmek mümkündür.

SPring-8 kullanılarak yapı analizi, dünyanın en geniş ışıma ışık tesisi

Polimer malzemelerin yapısı ve özellikleri, imalat koşulları, mühendislik süreçleri ve kullanılmakta oldukları ortama göre büyük oranda değişiklik gösterir. Örneğin, film gerdirme prosesinde, film gerdirme esnasında ve film gerdirme sonrasında gerilme yükü altında filmin yapısı oldukça farklıdır. Gerçek mühendislik süreçleri esnasında yapısal değişiklikleri yerinde değerlendirebilmek ideal olacaktır, fakat bu, devam eden bazda meydana gelen yapısal değişiklikler gibi, özelleştirilmiş teçhizatı gerektirir. Bununla birlikte, SPring-8'in, dünyanın en büyük senkrotron ışıma tesisinin güçlü x-ışını becerileri kullanılarak, film gerdirme esnasında ortaya çıkan ve film gerdirme esnasında bulduğumuz, çözelti içerisinde olan, katmanlı bir yapıdan lifli bir yapıya dönüşen PVA filmdeki yapısal değişiklikleri gözlemleyebilmiş bulunmaktayız.
SPring-8 'de BL40B2 kullanıldığı deneysel kurulum, dünyanın en geniş senkrotron ışıma ışık tesisi

SPring-8 'de BL40B2 kullanıldığı deneysel kurulum, dünyanın en geniş senkrotron ışıma ışık tesisi

The experimental setup using BL40B2 at SPring-8, the world’s largest synchrotron radiation facility

SPring-8 'de BL40B2 kullanıldığı deneysel kurulum, dünyanın en geniş senkrotron ışıma ışık tesisi

Stress-strain/small-angle X-ray scattering simultaneous measuring results obtained during film stretching

Film gerdirme esnasında elde edilen, gerginlik-gerdirme / küçük -açılı X-ışını saçılma simülasyonu ölçüm sonuçları

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön