Ana metne git

Pratik Değerlendirme Teknolojisi

HandTaşınabilir elektronik aygıtlar için her türlü durumsal değerlendirmelerin ele alınması

Darbe soğurulması ve çift taraflı yapışkan bant için contalar gibi geniş çeşitlilikteki malzemeler, mobil elektronik aygıtlarda kullanılır, tipik bir örnek, cep telefonlarıdır. Bu malzemelerden talep edilen performans, ürünün güvenilirliğini geliştirmek üzere kullanılmakta olan sonuçları ile hayal edilebilecek her durumun göz önünde bulundurulduğu koşullarda kullanımda değerlendirilir.
Mobil elektronik aygıtlar için geniş malzeme çeşitliliği

Mobil elektronik aygıtlar için geniş malzeme çeşitliliği

Toz geçirmezlik Değerlendirmesi

Sıklıkla bina dışında kullanılan mobil hesaplama aygıtları, etkin bir toz geçirmezlik gerektirir. Toz geçirmezlik değerlendirmesi ile, conta malzemesi, daha sonra tozlu bir ortam içerisine yerleştirilecek olan bir değerlendirme kapı içerisine monte edilir. Conta içerisinden başarı ile geçen ve kap içerisinde nihayetlenen toz taneciklerinin sayısı, böylece bir tanecik sayacı kullanılarak sayılır. Conta malzemesinin toz geçirmezlik derecesi, conta malzemesine sirayet eden toz taneciklerinin tozlu ortamdaki toz taneciklerinin sayısına oranından bulunur. Kabı titreştirerek, sarsıntının ve titreşimin etkisini gözlemlemek mümkündür.
Yere düşme etkisi değerlendirme sistemi genel bakış
Düşme etkisi anında gerilme ve ivmelenme dalgabiçimi

Düşme etkisi değerlendirme sistemine genel bakış ve düşme etkisi anında gerilme ve ivmelenme dalga biçimi

Yüksek - hızlı bir kamera kullanarak, düşme etkisi anında cep telefonun sapmasının gözlenmesi

Yüksek - hızlı bir kamera kullanarak, düşme etkisi anında cep telefonun sapmasının gözlenmesi

Malzeme Değerlendirmesi

Conta malzemesi mobil elektronik aygıtlarda kullanılır. Darbe (çarpma) soğurma oranını değerlendirmek için, conta malzemesi, bir sarkaç test aygıtı içerisine yerleştirilir ve çelik bir bilye ile darbe vurulur. Darbe (etki) soğurma oranı, conta malzemesi üzerinde oluşturulan kuvvet yardımıyla belirlenir. Darbe soğurma oranı aynı zamanda, conta malzemesi sıkıştırıldıktan sonra sıkıştırma oranındaki değişiklikler vasıtasıyla da belirlenebilir. Ayrıca, bir servo-tip yük testi aygıtının kullanıldığı testlerde, yüksek - hızlı bir kamera kullanarak malzemenin sıkıştırılmasından boşaltılmasına kadar olan süreci gözlemlemek ve geniş bir aralık içerisinde hız güvenilirliğini değerlendirmek mümkündür. Belirli bir hızdaki bir sıkıştırma testinde, gerilme ve burulma karakteristiklerini ve bunları sıcaklık bağımlılıklarının değerlendirilmesinin yanı sıra, tekrarlanan testler vasıtasıyla bir ömrü konusunda tahminde bulunmak da mümkündür.

Measuring using a pendulum test device.

Bir sarkaç test aygıtı kullanılarak ölçüm.

   
Observation using a servo-type load testing device and high-speed camera

Bir servo-tipi yük testi aygıtı ile yüksek-hızlı kamera kullanarak gözlem

Examples of shock absorbing capability evaluation for SCF shock absorption material

SCF darbe soğurma malzemesinin şok soğurma kapasitesinin değerlendirilmesine örnekler

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön