Ana metne git

Optik Özelliğin Değerlendirme Teknolojisi

LCD'ler için optik film temeli

Polarize edici filmler, normal olarak LCD'lerin önünde ve arkasında kullanılır. Eğer iki polarize edici film, paralel olarak biri diğerinin üzerine yerleştirilir ise, bu durumda LCD ekran en parlak düzeyde olur. Bununla birlikte eğer, bunlar birbirlerinin üzerine dik olarak yerleştirilirse, bu durumda ekran siyah imiş gibi görünür. Dolayısıyla, LCD'lerin parlaklık, karşıtlık (kontrast) gibi optik özellikleri, polarize edici filmlerin özellikleri tarafından büyük ölçüde etkilenir.

analyze_optical_img_structure_txt
analyze_optical_img_function_txt

Temel LCD Yapısı ve Polarize edici Film Fonksiyonu

İzleme Açısı Karakteristiğinin Değerlendirilmesi

Geciktirici film, ışık bir LCD panel içerisinden geçtiğinde oluşan faz farkını telafi eder. Bu filmin kullanılması, cepheden veya eğik bir açı ile izlenmesi durumunda eşit netlikte görülebilecek ekranlara sahip LCD'lerin üretilmesini mümkün hale getirmektedir. İzleme açı karakteristiklerinin (faz farkı, temel eksen ve iletim hızının) hassas şekilde değerlendirilebilecek teknolojinin kullanılması vasıtasıyla, en uygun hale getirilmiş faz farklı geciktirme filmlerini ve LCD'lerin muhtelif türlerine uyan yeni fonksiyonların tasarımı mümkündür.

Bir sensör kullanarak çeşitli açılardan izleme açı karakteristiklerinin ölçülmesi
Geciktirici izleme açısı özellikleri için değerlendirme yöntemleri ve örnekler

Geciktirici izleme açısı özellikleri için değerlendirme yöntemleri ve örnekler

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön