Ana metne git

Yapışkan Tasarımı Teknolojisi

Yapışkan, aşağıdaki şemadan görebileceğimiz gibi, çeşitli hammaddelerden oluşmaktadır. Bu malzemeler, daha sonra yapışkan bant içerisinde kullanılacak olan, muhtelif işlevleri olan bir yapışkan oluşturmak üzere istenilen uygulamaya göre bir araya getirilir. Yapışkan bant son derece kullanışlıdır, derhal yapışır ve belirtilen biçime önceden hazırlanabilir ki bu yüzden LCD TV'ler, cep telefonları ve otomobillerde yaygın biçimde kullanılır. Otomobil parçaları gibi kalıcı sabitlemenin gerekli uygulamalarda, yapışkanların güçlü olması gerekirken, cep telefonlarının ekranları üzerindeki koruyucu filmlerin de kolaylıkla soyulabilmeli ve herhangi yapışkan kalıntı bırakmamalıdır. Polarize edici filmlerle birlikte kullanılan yapışkan şeffaf ve hava koşullarına dirençli olmalıdır, araçların iç kısmında kullanılan yapışkanlar, ancak minimal VOC (Uçucu Organik Bileşikler) izleri bırakmalıdır. Bu farklı uygulamaların her birinde, farklı türden yapışkan gerekir. Dolayısıyla, gereken işlevleri gerçekleştirmek üzere farklı uygulamalar için en uygun hale getirilmiş karışımları elde etmek için bunların tasarımını gerçekleştirmekteyiz. Normal şartlar altında güçlü olmalarına imkân veren fakat ısıya veya UV ışığına maruz kaldıklarında güçlerini kaybetmeyen, seramiklerin ve silikon dilimlerinin işlenmesinde kullanılacak yapışkan üretmek için özel tasarımları kullanıyoruz.

Yapışkan Malzemeler

Bir elastomere ne kadar miktar belirli türden malzemenin ekleneceğine uygun olarak çeşitli türden yapışkan oluşturmak mümkündür. Bir yapışkan içerisinde hangi türden ne kadar malzemenin gerekli olduğuna karar verilmesi yapışkan tasarım teknolojisinin görevidir.

Yapışkan Tipleri

Kauçuk, akrilik ve silikon yapışkanlar, gerekli uygulamaya göre kullanılır ve bunların her biri, elastomerin farklı özellikleri kullanılarak tasarlanmalıdır.

♦ Kauçuk Yapışkan

Doğal kauçuğun kendisinin düşük bir yapışkanlık derecesi olduğundan, normal olarak bazı türden yapıştırıcı ilave edilir. Bu, çok geniş bir çeşitlilikte yapıştırılan maddeler üzerine yapışmayı mümkün kılar ve ambalajlama bantlarında sıklıkla kullanılır.

♦ Akrilik Yapışkan

Bir akrilik monomer seçip, kopolimerizasyon gerçekleştirerek, yapışkanlar olarak kullanılabilmesine olanak veren muhtelif işlevlerle akrilik polimerlerinin sentezlemek mümkündür. Şeffaflık ve hava koşullarına, ısıya ve solventlere karşı direnç bakımından göze çarpar özelliklere sahip olduğundan, LCD panellerde, cep telefonlarında ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Sentetik yapışkanlar (akrilik monomerler seçilerek) tasarlandığında, sentezlenmiş akrilik polimerlerin Tg (yapıştırılan parçaya en uygun yapışkanlığın elde edildiği sıcaklık) göz önünde bulundurulması mühimdir, çapraz-bağlantılı tarafların araya sokulması *(dayanıklılık ve ısı direnci) ve akrilik monomerlerin kopolimerize edilebilirliği (akrilik polimerin ve çapraz-bağlantı tarafların) eşdağılımlılığı.

* Çapraz-bağlı tarafların araya sokulması: Yapışkan bandın imalinde, izosiyanat veya epoksi gibi çapraz-bağlama maddesi 3B yapıda akrilik polimer verecek şekilde eklenir. Akrilik polimerler, akrilik asit ya da hidroksietil akrilat gibi çapraz-bağlar yapabilir fonksiyonel grupları içeren çapraz - bağlantı maddeleri ve monomerleri gerektirir.
Yüksek bir polariteye sahip akrilik polimerler olarak, bunların poliolefin gibi düşük polariteli yapıştırılanlara yapışmaları güçtür. Bazı durumlarda bu, yapışkan madde eklenerek geliştirilebilir.

♦ Silikon Yapışkan

Silikon kauçuk, aşırı sıcak ve soğuğa direnç bakımından göze çarpar özelliklere sahip olup, geniş sıcaklık aralıklarında kullanılabilir. Kendisi düşük derecede yapışkanlığa sahip olduğundan, yapışkan olarak silikon reçine kullanılır. Silikon kauçuğun ve silikon reçinenin yapısal oranı değiştirilerek, gerekli yapışkanlık karakteristiklerinin elde edilmesi mümkündür. Aynı zamanda, ısı-direncini geliştirmek üzere, benzoil peroksit gibi çapraz-bağlanan maddelerle de çapraz bağlıdır.

♦ Üretan Yapışkan

Bu tip yapışkan, göze çarpar çıkartılabilirlik özelliği düşünüldüğünde, koruyucu filmler ve hav gidericiler gibi uygulamalarda kullanılır.

Nitto Denko, yapışkan bandların kapsamlı bir üreticisi olarak, her türden yapışkana sahiptir ve belirli bir uygulamaya uyacak gerekli işlevleri oluşturabilme becerisine sahiptir. Malzeme özelliklerinin pek çoğunu oluşturabilmek için, malzeme yapışkanlık teorisi ve ara yüzey kimyası temelinde yapışkanların tasarımına ilaveten, bizler aynı zamanda yeni yapışkanlık fonksiyonları ile ilgili talepleri karşılayacak çözüm-temelli teknolojiyi kullanmaktayız.

Yapışkan Tipleri ve Karakteristikleri

Yapışkan tipi Elastomer Karakteristikler
Kauçuk Doğal kauçuk
Sentetik kauçuk
 • Doğal kauçuk ucuzdur.
 • Yapıştırılan yerlerin dar seçimi.
 • Polar olmayan bir gruba sahip olduğundan, yapışkanlarda sadece küçük ölçekli artış.
 • Isı ve hava koşullarına direnç bakımından kötüleşir.
Akrilik Akrilik ester kopolimer
 • Polimerin kendisi yapışkandır.
 • Mahiyetini serbestçe değiştirir.
 • Isıya ve hava şartlarına kauçuk yapışkanlardan daha iyi direnç.
 • Yapıştırılan yerlerin geniş seçimi.
Silikon Silikon kauçuk
 • Geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir.
 • Isıya ve soğuğa karşı göze çarpar direnç.
 • Kimyasallara ve hava şartlarına karşı göze çarpar direnç.
 • Pahalı.
Üretan Üretan reçine
 • Göze çarpar çıkartılabilirlik özelliği.
 • Pis kokma ve deride iritasyon bakımından sadece düşük düzeylerde.
 • Göze çarpar nem geçirgenlik özelliği.
 • Güçlü yapıştırma ve yapışkanlık üretme güçlüğü.

Alkil Grup ve Tg içerisinde Karbon Atomlarının sayısı arasındaki İlişki

Akrilik (meta) ester monomeri, polimerizasyona uğratıldığüında sentezlenen polimerizasyonun Tg'si, (meta) akrilik ester monomer R (alkil grup) (aşağıya bakınız) içerisindeki karbon atomlarının sayısına göre farklılık gösterir. Yapışkan içerisinde arzulanan özeliklerle ilişkili bir Tg'ye sahip bir akrilik yapışkanı sentezlemek mümkündür.

Akrilik Yapışkan içerisinde kullanılan monomerler

Monomer Yapısı Tg (℃)
Esas Monomer Etil akriat CH2=CHCOOC2H5 -20
Bütil akrilat CH2=CHCOOC4H9 -55
2-etilhegzil akrilat CH2=CHCOOC8H17 -70
İzononil akrilat CH2=CHCOOC9H19
Komonomer
(kohezyonu geliştirmek için)
Vinil asetat CH2=CHOCOCH3 32
Akrilonitril CH2=CHCN 97
Akrilamid CH2=CHCONH2 165
Stiren CH2=CHC6H5 80
Metil metakrilat CH2=C(CH3)COOCH3 105
Metil akriat CH2=CHCOOCH3 8
Fonksiyonel grup içeren monomer Akrilik asit CH2=CHCOOH 106
Hidroksietil akrilat CH2=CHCOOC2H2OH
Akrilamid CH2=CHCONH2 165
Glisidil metakrilat

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön