Ana metne git

Türkiye

Yapışkan Birleştirme (Sentez) Teknolojisi

Yapışkanlar ya doğal maddelerden veya sentezlenmiş polimerlerden üretilir. Akrilik yapışkanlar, sentetik yapıştırıcılara tipik bir örnektir.

Akrilik Yapıştırıcı Hammaddeleri

Akrilik monomerleri akrilik yapıştırıcılarda kullanılan ham maddelerdir. Akrilik monomerleri keza kontak lenslerde, plastik cam ve su-soğuran polimerlerde de kullanılır. Bu akrilik monomerleri seçip polimerleştirerek, belirli bir takım fonksiyonlarla akrilik polimerleri sentezlemek ve bunları bir yapışkan olarak kullanmak mümkündür. Akrilik yapışkanlar, LCD panellerde, cep telefonlarında ve otomobillerde, şeffaf olmaları, hava koşullarına, ısıya ve kimyasal maddelere dayanıklılıklarından dolayı, yaygın olarak kullanılır.

Akrilik Yapışkanların Sentezlenmesi

Akrilik polimerlerin sentezlenmesinin yöntemleri, çözelti polimerizasyonu, emülsiyon polimerizasyonu ve UV polimerizasyonunu içerir. Son yıllarda küresel çevrenin korunumu farkındalığında artışla, emülsiyon polimerizasyonu ve UV polimerizasyonu, organik solventlerin kullanımlarını gerektirmediklerinden daha tanınır hale gelmiştir. Akrilik polimerlerin sentezlenmelerinin çeşitli yöntemleri kendileriyle ilgili avantajları ve dezavantajları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir.


Polimerleşme / polimerizasyon tipi
Avantajlar Dezavantajlar
Çözelti polimerizasyonu
 • Polimerizasyon şartlarının manipülasyonu nispeten düşüktür.
 • Katkılar kolaylıkla kullanılabilir ve tasarım olasılıklarında geniş bir aralık söz konusudur. (Çeşitli özellikler elde edilebilir.)
 • İnce film kaplama mümkündür.
 • Organik solventleri kullanır.
 • Solvent kurtarma teçhizatının kullanılmasını gerektirir.
 • Yüksek konsantrasyonlarda kullanması güçtür.
Emülsiyon polimerizasyonu
 • Su kullanılır, bu da onu çevre dostu yapar.
 • Yüksek konsantrasyonlarda kullanması mümkündür (geliştirilmiş kuruma performansı).
 • Katkılar kolaylıkla kullanılabilir ve tasarım olasılıklarında geniş bir aralık söz konusudur. (Çeşitli özellikler elde edilebilir.)
 • İnce film kaplama mümkündür.
 • Neme ve suya düşük direnç.
 • Alt yapı malzemesine düşük derecede yapışkanlığa sahiptir.
 • Yapışkan malzeme pürüzlenmeye eğilimlidir.
 • Düşük şeffaflık.
UV polimerizasyonu
 • Solventlerin kullanılmasını gerektirmediğinden çevre dostu.
 • Yüksek performans gerçekleştirilmesi kolaydır (yüksek molekül ağırlığı).
  Kalın ürünlerin yapılması kolaydır.
 • Güçlü yapışkanlık özellikleri olan ürünlerin üretilmesi kolaydır.
 • Özelleştirilmiş teçhizatın kullanılmasını gerektirir, bu da polimerizasyonu güçleştirir.
 • Yapışkanlık temin etmek üzere sadece sınırlı aralıktaki reçineler kullanılabilir.
 • Kaplama hızı nispeten yavaştır.

Çözelti Polimerizasyonu
Bu yöntem ile, akrilik monomerlerin radikal polimerizasyonu, yapışkanı sentezlemek üzere ısı altında radikaller üreten, bir azo veya peroksit tipi kullanan etil asetat veya toluent gibi organik bir solvent kullanılarak gerçekleştirilir.
Arzu edilen özelliklerde yapışkan, (özellikleri kontrol etmek üzere) komonomer ya da (çapraz bağlantı noktası temiz için) gerekli fonksiyonel grubu içeren ve akrilik monomer (esas monomer) olarak aynı zamanda harmanlanacak miktarı belirleyen monomer seçilerekj sentezlenir.
Çözelti (solüsyon) polimerizasyonu ile, sentezlenecek akrilik yapışkanın moleküler ağırlık dağılımı ve molekül ağırlığı, polimerizasyon koşullarına (kullanılan solvent, monomer konsantrasyonu, reaksiyon başlatıcının miktarı, reaksiyon başlatıcının eklenme yöntemi, polimerizasyon sıcaklığı, polimerizasyon süresi) ve yapışkanın özelliklerinin etkilerine göre büyük oranda değişir. Normal olarak, yapışkanlık (adhezyon) bir öncelik olduğunda, molekül ağırlığı nispeten düşüktür (Mol. Ağırlığı: 200,000~400,000) ve ısı direnci bir öncelik olduğunda, molekül ağırlık nispeten yüksek tutulur (Mol.Ağırlığı: 400,000~800,000).

Emülsiyon Polimerizasyonu
Emülsiyon-tipi akrilik polimerizasyonu, solvent-tipi akrilik polimerizasyona nazaran, avantajları vardır yanı sıra dezavantajları da vardır. Akrilik monomerlerin su içerisinde gerçekleşen polimerizasyonu olarak, bir sürfaktan kullanılır, bunun anlamı neme ve suya direncin düşük olduğudur. Diğer taraftan, bu yöntemin, gerek maliyet gerekse emniyet açısından avantajları vardır. Keza, katıların yüksek bir konsantrasyonuna sahip yüksek bir molekül ağırlığı olan polimerler elde etmek mümkün iken, yüksek düzeylerde kuruma ve yapışkanlık performansının hala sürdürülmesi de mümkündür.
Son yıllarda, kaynak ve enerji korunumuna yapılan vurguların yanı sıra çevresel sorunlar yüzünden, solventlerin kullanılmasını gerektirmeyen süreçlere doğru bir hareket ortaya çıkmıştır. Emülsiyon polimerizasyonu keza, maliyet ve gerekli teçhizatın çeşitliliği açılarından avantajlar da sunar.

UV Polimerizasyonu
Bu yöntem ile prepolimerler, bir akrilik monomerin ışığa maruz bırakıldıklarında radikaller üreten ki bu da daha sonra UV ışığı ile ışıma yapacaktır, bir reaksiyon başlatıcı ilave ederek su ya da solvent kullanılmaksızın üretilir. Daha sonra, bir alt yapı malzemesi, bir akrilik polimer (yapışkan-adhesiv) üretmek üzere bir kez daha UV'ye maruz bırakılmadan önce, bu prepolimerler ile kaplanır

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön