Ana metne git

Ters Ozmos / Nanofiltrasyon Hakkında

Ozmos, suyun yarı geçirgen bir membran içerisinden geçerek, konsantrasyonları eşitlemek üzere, düşük çözelti konsantrasyonlu bir çözeltiden daha yüksek konsantrasyonlu bir çözelti içerisine doğal alkışıdır. (bkz Şekil 1.)
Bu olaya “ozmos” denir.
Ters ozmos (RO) ise, seyreltik çözeltiye doğru bir akış sağlamak üzere, konsantre çözeltiye ozmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulanarak elde edilir. (bkz Şekil 2)
RO modülü, kendi ayırma membranları ile bu ters ozmos prensibinden yararlanır. NF membranı ise RO membranının bir başka çeşididir. Na+ ve Cl- gibi tek değerlikli iyonlar seçilerek filtre edilir, fakat SO42- gibi karmaşık değerlikli iyonlar ve pigmentler gibi polivalent (çok değerlikli) maddeler geçirilmez.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön