Ana metne git

Nükleik Asit Sentezi için Partiküller

Nükleik asit ilaçları, nükleik asit denilen (oligonükleotid) DNA ve RNA’nın yapısal elemanlarından üretilen ecza ürünleridir. Bu ilaçlar gen davranışı üzerine doğrudan etki etmek suretiyle, daha önce tedavisi güç olan hastalıkların tedavisinde büyük oranda ümit verici durumdadır. Bunlar, bir ecza ürünü olarak yegâne antikor ilaçların hemen ardında gelir ve nükleik asit ilaç piyasasının, yakın gelecekte artması umulmaktadır. Antikor ilaçlardan farklı oldukları tek husus, nükleik asit ilaçların sentezlenebilir oluşudur. Biz, nükleik asit ilacın sentezlenmesi için (esas itibariyle katı-faz sentezlemesi için olan taşıyıcılar) NittoPhase yüksek-performanslı polimer boncuklarını geliştirmekte ve dağıtımını yapmaktayız. Bbu arada, nükleik asit ilaçlarında yenilikçi geliştirmelerde uzmanlaşmış ecza ve bioteknoloji şirketlerine de keza, üretim ve hizmetler sunmaktayız. Nükleik asit ilaçlarının güvenilir üretiminde en üst payıyla öğünen, NITTO DENKO Avecia, bu çabaların çekirdeğinde yer almaktadır.
İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30

Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç

NITTO DENKO Avecia Inc.

NITTO DENKO Avecia , Birleşik Devletlerde, Milford, Massachusetts ve Cincinnati, Ohio’da yerleşik iki şubesi ile, nükleik asit ilaç sentezlemesi ve imalatında güvenilir bir biyoteknoloji şirketidir. Nükleik asit ilaçlarının ümit veren sahasında işimizin temelini güçlendirmek üzere, nükleik asit ilaç üretimi sahasında üst seviyeleri paylaşmakla gurur duyan bir şirket olan Avecial Biotechnologies, Inc. Şirketini Şubat 20111 tarihinde aldık ve yeniden oluşturduk.

NITTO DENKO Avecia , antisens, siRNA, aptamer (hedef moleküllerine bağlanabilen peptid molekülü), immünostimülantlar, miRNA ve bozunma molekülleri de dahil, klinik öncesinden ticari tesis kademelerine dek çok geniş aralıkta toplu halde nükleik asit ilaçlarını üretmektedir. İmalat, FDA onaylı cGMP tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Keza, analiz yöntemi geliştirilmesi, proses doğrulaması, stabilite (kararlılık) testi, radyo-etiketleme, kalite kontrol ve eczacılık sorunları desteği de dahil, geniş çeşitlilikte hizmetleri de sunmaktadır.

  • * cGMP: Geçerli İyi İmalat Uygulaması (eczacılık ürünleri vs. için mevcut imalat ve kalite kontrol standartlarını işaret eder) Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi tarafından eczacılık ürünlerinin imalatı ve test edilmesine tatbik edilen kalite kontrol sistemleri.
NITTO DENKO Avecia Inc.

Nükleik Asit Sentezi için Partiküller

İnsan Genomu Ürünün tamamlanmasıyla, hastalıkların çok geniş çeşitlilikteki sebeplerinin yanı sıra, patolojik mekanizmalar da genetik düzeyde artar biçimde ortaya çıkartılmaktadır. Bu buluşlarla, tedavide yeni yöntemlerin keşfi ortaya çıkmaktadır.

Nükleik asit terapileri gibi gelişmiş hastalık tedavi yöntemlerinde, geneler veya bunların bileşenleri, hastalıkları iyileştiren genlerin kendi işlevlerini kullanarak beden içerisinde yönetilir.

Geni veya protein faaliyetini bastırmak için kimyasal olarak sentezlenen nükleik asitlere genel olarak nükleik asit ilaçları olarak atıfta bulunulur.

Bu, yeni ortaya çıkmakta olan bir tedavi olarak büyük dikkat çeken keşfinden sadece sekiz yıl sonra, 2006 yılında Fizyoloji veya İlaç dalında Nobel Ödülü kazanmış olan, bir tür RNA interferansı olan siRNA mekanizmasını içerir. Polimer sentezleme teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş olan maddelerimiz, gen ve nükleik asit tedavilerinde şu anda kullanılmaktadır.

Nükleik Asit Sentezi için Partiküller

Partikülün Üstünde veya iç kısmındaki Nükleik Asit Sentezinin görüntüsü

Nükleik Asit Sentezi Küreciği için Partiküller: NittoPhase

NittoPhase , tüm dünyada münhasıran Kinovate Life Sciences, Inc. tarafından satılmaktadır.

KINOVATE LIFE SCIENCES, INC.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön