Ana metne git

Share
  • LinkedIn
  • mail
  • copy
    Link copied
  • News Release
  • Sürdürülebilirlik

Negatif Emisyonlu Fabrika Girişimi Duyurusu

Nitto Denko Corporation (Genel Merkez: Osaka; Başkan: Hideo Takasaki; bundan sonra Nitto), CO2’yi azaltmak için toplam bir çözüm olarak önermek amacıyla, çözücü uzaklaştırma ve enerji tasarrufu yoluyla enerji tüketiminin azaltılmasına ek olarak üretim sürecinde kaçınılmaz olarak salınan CO2’nin yakalanması dâhil olmak üzere negatif emisyon teknolojileri*1geliştirmeyi hızlandıracağını duyurdu. Nitto, gelecek nesillere cömert bir gezegen miras bırakmak için Mayıs 2022’de karbon nötrlüğü ilan etti*2. Nitto kendi negatif karbon işini daha çok destekleyecek ve sürdürülebilir bir çevre ve toplum gerçekleştirmek için karbon negatif işletmeleri desteklemeye devam edecektir.

Nitto Negatif Emisyonlu Fabrika Girişiminde 2050 yılında karbon nötrlüğü sağlamak için iş sahalarımızda kaçınılmaz olarak salınan CO2’nin yakalanması da dâhil olmak üzere Nitto’nun bugüne kadar geliştirdiği teknolojileri entegre ederek negatif emisyonlara ulaşmayı amaçlamaktadır.
Nitto özel bir çaba olarak Shiga Tesisine, kazan egzoz gazını doğrudan yakalayan bir gösterim ünitesi getirdi ve bunun deneme işletmesini başlattı*3. Nitto ayrıca, atmosferik CO2’yi yakalama ve kimyasal CO2’yi dönüştürme teknolojilerinin verimliliğini oluşturarak ve geliştirerek, CO2 azaltma için toplam bir çözüm önerisi sayesinde ESG girişimlerini yeni iş fırsatlarıyla ilişkilendirerek ve aynı anda sosyal sorunları çözme ve ekonomik değer yaratmayı hızlandırarak daha çok ilerleme kaydetmeyi amaçlamaktadır.

Nitto Group, ESG’yi yönetimin merkezine yerleştirmekte ve sürdürülebilir küresel çevreye ve insanların sağlıklı yaşamlarına katkıda bulunan ürünlerinin ve hizmetlerinin PlanetFlags™/HumanFlags™ (Çevreye/insanlığa katkıda bulunan ürünler) olduğunu tasdik etmektedir*4. Nitto, bu sertifikasyon planına ek olarak, PlanetFlags™/HumanFlags™ ürünler oluşturmayı hızlandıracaktır.

*1 Atmosferdeki CO2’yi yakalayarak, emerek, depolayarak ve sabitleyerek atmosferden CO2’yi uzaklaştıran teknoloji.
*2 Kapsam 1+2 (https://www.nitto.com/jp/en/press/2022/0519.jsp Yayın tarihi: 19 Mayıs 2022)
*3 Nitto 2025 yılına kadar miktarı yılda 3.000 tona çıkarmayı planlıyor
*4 Nitto 2022 yılında, Nitto Group tarafından üretilen ürünlerin ve hizmetlerin dünyaya ve insanlığa katkısını görselleştirmek ve özellikle yüksek katkıya sahip ürünlerin ve hizmetlerin PlanetFlags™/HumanFlags™ (çevre ve insanlığa katkıda bulunan ürünler) olduğunu tasdik etmek için bir plan oluşturmuştur. Kaynaklar, bu ürünlerden birine katkıda bulunabilecek olan geliştirmeye ve teknolojik ana konulara yoğunlaştırılacaktır.
 (https://www.nitto.com/jp/en/press/2022/0729.jsp Yayın tarihi: 29 Temmuz 2022)

İrtibat için

Share
  • LinkedIn
  • mail
  • copy
Notice
Here is the information at the release day. This information may be different from the information at other medias. Please be forewarned.