Ana metne git

Share
  • LinkedIn
  • mail
  • copy
    Link copied
  • News Release
  • Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Geri Dönüşüm Odaklı Yeşil Tesis Girişimleri, %90 Atık Su Kullanım Oranına Ulaştı

Nitto Denko Corporation (Genel Merkez: Osaka; Başkan: Hideo Takasaki; bundan sonra Nitto), “geri dönüşüm odaklı yeşil tesis”i hedefleyen Shiga Tesisinin %90※1 atık su kullanım oranına ulaştığını duyurmaktan memnuniyet duymaktadır.

Nitto Group, ESG’yi yönetimin merkezine yerleştirerek, insanların refahına katkıda bulunan ve sürdürülebilir bir küresel çevreyi teşvik eden ürün ve hizmetler oluşturmayı hedeflemektedir. Nitto, “Sürdürülebilir Döngüsel Toplum”u hayata geçirilmesine yönelik olarak, suyun güvenli, yeterli ve verimli kullanımını sağlayan su ortamı yenilikleri yaratmak ve teşvik etmek için özenle çalışmaktadır. 2018 yılında Shiga Tesisi, “Geri Dönüşüm Odaklı Yeşil Tesis” anlayışını benimsemiştir ve “su dışındaki safsızlıkların nüfuz etmesini önleyen özellikler”e sahip, ters ozmoz (RO) membranları da dâhil olmak üzere, su arıtma teknolojileri kullanılarak tesiste üretilen atık suyun ve çıkış sularının yeniden kullanımını teşvik etmektedir.

Mart 2023 itibarıyla Nitto, Shiga Tesisinde %90 atık su kullanımı olan ilk hedefimize başarıyla ulaşmış※2 ve son beş yılda su çekmeyi※3 azaltmayı toplam 560.000 ton azaltmıştır. Ayrıca, Nitto suda çözünebilir çıkış sularının hacmini orijinal hacminin altıda birine düşürerek, atık suyun distilasyon ve rejenerasyon süreçleriyle ilişkili enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmıştır.

Shiga Tesisi Su Arıtma Ekipmanı

Nitto yıllar içinde çeşitli su arıtma teknolojileri geliştirmiştir ve bunları ilgili ihtiyaçları karşılamak için dünyanın dört bir yanındaki pazarlara sürmektedir. Örneğin, 2019 yılında yeni geliştirilen PRO Serisi ultra yüksek basınçlı spiral tip RO membranlar mükemmel basınç ve kirlenme direnci özellikleri göstermektedir. Bu ürünler, hiç sıvı atıklar boşaltmayan ve endüstriyel atık su düzenlemelerinin daha da katılaştığı Hindistan ve Çin’de yaygın olarak kullanılan Sıfır Sıvı Tahliyeli (ZLD) sistemlerin temel bileşenleridir.

Buna ek olarak, Nitto, Nitto Group ürünlerinin kendi kriterlerine göre iki perspektiften değerlendirildiği bir kurum içi plan oluşturmuştur: çevreye katkı ve insanlığa katkı. Bu alanlarda özellikle yüksek katkısı olduğu kabul edilen ürünler sırasıyla PlanetFlags™ veya HumanFlags™ olarak sertifikalandırılmıştır. ZLD sistemi için RO membranları, küresel çevreye önemli bir katkı olmuş olan PlanetFlags™-sertifikalı ürünlerden biridir.

Bu ürünleri esas olarak yüksek su riskine sahip olan ülke ve bölgelerde piyasaya sürecek ve aynı anda sosyal sorunları çözme ve işimiz yoluyla ekonomik değer yaratma çabalarımızı hızlandıracağız. Aynı zamanda, güvenli ve güvenilir su sağlamak ve çevresel etkiyi daha da azaltmak için su arıtma teknolojilerimizi diğer çevresel çözümlerle entegre edeceğiz.

※1 Atık su kullanım oranı: Ters ozmos membranı üretim prosesinde üretilen atık sudan geri kazanılan ve geri dönüştürülen su yüzdesi.
※2 “Çevre Dostu Geri Dönüşüm Odaklı bir Yeşil Tesis için Girişimler” (11 Nisan 2018)
※3 Su çekimlerinde azalma: 2018 itibarıyla %50’den %90’lık atık su kullanım oranına ulaşmak için su çekimleri azaltıldı.

İrtibat için

Share
  • LinkedIn
  • mail
  • copy
Notice
Here is the information at the release day. This information may be different from the information at other medias. Please be forewarned.