Ana metne git

Share
  • LinkedIn
  • mail
  • copy
    Link copied
  • News Release
  • Şirket haberleri

Nitto, Dünyadaki En İyi 100 Yenilikçi Şirketten Biri Seçildi

Nitto Denko Corporation(genel merkez: Osaka, Japonya, Başkan: Hideo Takasaki, bundan böyle Nitto), Clarivate Analytics (Merkez: Londra, İngiltere; Japonya ofisi: Tokyo) tarafından, dünyadaki en yenilikçi 100 şirketi ve araştırma kurumunu sunan “Clarivate En İyi 100 Küresel Yenilikçi 2023”ten biri olarak belirlendi.

“Clarivate En İyi 100 Küresel Yenilikçi 2023”, dünyadaki üstün Ar-Ge faaliyetleri veya fikri varlık yönetimleri için seçilen ilk yüz şirket/kuruluştur. Bu şirketler Clarivate Analytics tarafından saklanan patentle ilgili verilerin analiz edilmesi yoluyla beş değerlendirme kriterine (patentlerin sayısı, patentin etkisi, başarı oranı, küresel performans ve nadirlik) dayalı olarak seçilir. 2012’de başlayan bu yıl ödülün 12. yılıdır ve Nitto 10. kez ödüllendirilmiştir. Nitto’nun fikri mülkiyet alanındaki başarıları bu yıl yüksek düzeyde değerlendirildi. Nitto dâhil, seçilenlerden 38 şirket/kuruluş Japonya’dandır.
ESG’yi (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) yönetimimizin merkezine koyan Nitto, teknolojilerini ve ürünlerini “Bilgi Arayüzü”, “Yeni Nesil Mobilite” ve “İnsan Hayatı” olmak üzere üç odak alanında birleştirerek yeni değer yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Nitto maddi olmayan fikri mülkiyet varlıkları yoluyla değer sunarak, insanların yaşamlarında sürdürülebilir bir çevrenin ve refahın gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Clarivate En İyi 100 Küresel Yenilikçi 2023 ve seçim yöntemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu bağlantıyı ziyaret edin: https://clarivate.com/top-100-innovators/
 Nitto, Dünyadaki En İyi 100 Yenilikçi Şirketten Biri Seçildi

İrtibat için

Share
  • LinkedIn
  • mail
  • copy
Notice
Here is the information at the release day. This information may be different from the information at other medias. Please be forewarned.