Ana metne git

Türkiye

Basın Açıklaması 2019

2019/Jan/08

Japonya’da 2mg’lık kuvvet ve 4 ve 8 mg’lık kuvvette geliştirilmiş formülasyonlar için Atriyal Fibrilasyona yönelik bir β1Blocker içeren bir Transdermal Yama olan Bisono®Bandı için Ek Onaylar.

Nitto Denko Corporation (Genel Merkez: Osaka, Japonya; Başkan, İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Opersyon İcra Yetkilisi (COO): Hideo Takasaki, “Nitto”) 8 Ocak 2019’da Toa Eiyo Ltd.’nin (Başkan Atsuo Takahashi, Ph.D, “Toa Eiyo”) Japonya’da atriyal fibrilasyonun yeni endikasyonu için iki şirket tarafından ortak olarak geliştirilen β1bloker içeren transdermal yamalar olan Bisono® Bant 2 mg, Bisono® Bant 4 mg ve Bisono® Bant 8 mg (müştereken “Bisono® Bant”, genel adı: bisoprolol) için onay aldığını duyurdu. Bu onaylar, su direnci dahil olmak üzere fonksiyonel iyileştirmeleri elde etmek için terapötik doz azaltması için tasarlanan yeni 2 mg’lık kuvvet için bir pazarlama onayının yanı sıra Bisono® Bant 2 mg, Bisono® Bant 4 mg ve Bisono® Bant 8 mg geliştirilmiş formülasyonlar için onayları kapsar.

Toa Eiyo Haziran 2013’te Bisono® Bant 4 mg ve Bisono® Bant 8 mg için onay almıştır ve Japonya’da Eylül 2013’te sırasıyla bir β1bloke edici madde olarak 4 mg ve 8 mg’lık bisoprolol içeren temel hipertansiyon için dünyanın ilk transdermal ilacının lansmanını yapmıştır.

Bir β-blokerin uygulamasının atriyal fibrilasyon için nabız kontrol tedavisine ilişkin kılavuzda endike edilmesi nedeniyle ve oral uygulamayla zorluklar yaşayan hastalar için daha kolay uygulamanın klinik önemi değerlendirilerek, Nitto ve Toa Eiyo atriyal fibrilasyona ilişkin ek etkinlik için ortak geliştirme yürütmüştür. Ayrıca, bir terapötik doz azaltmasını gerçekleştirmek için yeni bir kuvvet, Bisono® Bant 2 mg geliştirilmiştir. (Bisono® Bant 2 mg’ın lansmanı Japonya’da Ulusal Sağlık Sigortası İlaç Fiyatı Listesinde listelenmesini takiben yapılacaktır.)
Bununla birlikte, Bisono® Bant 4 mg ve Bisono® Bant 8 mg için formülasyonlar, su direncini artırmak ve uygulama bölgesinde terleme gibi nedenlerden dolayı yapışkanlığın azalmasını önlemek için iyileştirilmiştir.

Bu ek onaylar, oral yolla ilaç yutmada zorluklar yaşayan, temel hipertansiyondan veya atriyal fibrilasyondan mağdur olan hastalar için yeni tedavi seçeneklerini sağlayacaktır ve ilaç bağlılığında iyileştirmeye katkıda bulunması ve buna istinaden, bu hasta grupları için tedavinin devamının desteklemesi beklenmektedir.

*Grup JCSJW. Atriyal Fibrilasyonun Farmakoterapisi için Kılavuz İlkeler (JCS 2013)
Duyuru
Yayın tarihindeki bilgi aşağıdadır. Bu bilgi diğer ortamlardaki bilgiden farklı olabilir. Lütfen bunu bir ön uyarı olarak kabul edin.

Üst Sayfaya Dön