Ana metne git

Türkiye

Basın Açıklaması 2018

2018/Jun/21

Nitto’nun Singapur'un ilk çift modlu deniz suyu tuzu arındırma tesisi için kullanılacak olan Ters Osmoz membranı

NITTO DENKO CORPORATION (Genel Merkez: Osaka, Japonya; Başkan, İcra Kurulu Başkanı Operasyon İcra Yetkilisi: Hideo Takasaki; bundan sonra “Nitto”) “Keppel Marina East Desalination Plant (KMEDP olarak da anılmaktadır)” için Ters Osmoz (TO) Membranı tedariki ihalesini kazandı. Tesis, her gün 137.000m3’e kadar içme suyu üretmek için hem deniz suyunu hem de içme suyunu arıtmak üzere tasarlandı. Tesisin 2020 yılında gerçekleşmesi planlanan faaliyete geçme gerekliliğini karşılamak için membranların sevkiyatının, içinde bulunduğumuz 2018 mali yılında başlaması programlandı.

Singapur’un su rezervi dört kaynaktan besleniyor: yerel havzalardan gelen su, komşu ülke Malezya’dan ithal edilen su, atık su iyileştirmesi (NEWater※) ve deniz suyunun tuzdan arındırılması. Yağmur suyunu toplayıp depolayacak yeterli arazisi olmayan Singapur, NEWater ve deniz suyu tuzu arındırması ile suyun kullanımını artırarak su kaynaklarını güvence altına alıyor.
KMEDP, ülkenin hem deniz suyunu hem tatlı suyu arıtabilen ilk çift modlu deniz suyu tuzu arındırma tesisidir. Tesis, şehir merkezine yakın inşa edilecek, su arıtma ekipmanları yeraltında yerleşik olacak ve çatı olarak üstü hafif eğimli yeşil çimenlerle örtülecek.
Nitto, 2000 yılında beri su arıtma membran teknolojilerimizi tedarik ederek Singapur’un su iyileştirme girişimi olan NEWater’ın kilit ortaklarından biri olmuştur. Singapur’un Ulusal Su Ajansı PUB ile işbirliği yaparak ülkenin su rezervinin tesisini katkıda bulunduk. Temel zorluklardan biri enerji kullanımını azaltmaktır. Nitto, hem enerji verimliliği hem de elementin membran alanını azami düzeye çıkararak yüksek su üretimi sağlayan yeni bir ürün geliştirdi; “ESPA2-LD MAX”. Bu özellikler de Nitto’yu TO elemanı seçimine yönelten anahtarlardı. İleriye dönük olarak daha fazla müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak ve pazar payımızı daha da genişletmek için TO ürün hattımıza ilaveler yapmayı hedefliyoruz.

Keppel Marina East Tuzdan Arındırma Tesisi

“Innovation for Customers” sloganı altında Nitto, “Green (Çevre), Clean (Yeni Enerji), and Fine (Yaşam Bilimi)” iş alanlarında çabalarını ve katkılarını sürdürecektir. Membran teknolojilerimizle “Green” alanına katkıda bulunma fırsatına sahip olduğumuz için mutluyuz. Bu teknolojiler sayesinde, Singapur’un suyun sürdürülebilirliğini sağlamasına yardımcı olmakta kilit katılımcılardan biri olmaya kararlıyız.
※ NEWater: Geri kazanılmış su, gelişmiş membran ve ultraviyole dezenfekte etme teknolojileri kullanılarak üretilen ve içme suyu standartlarını karşılayan sudur.
Duyuru
Yayın tarihindeki bilgi aşağıdadır. Bu bilgi diğer ortamlardaki bilgiden farklı olabilir. Lütfen bunu bir ön uyarı olarak kabul edin.

Üst Sayfaya Dön