Ana metne git

Windows 7 için yazıcı sürücüsünü kurdum, fakat bununla ilgili simgeyi bulamıyorum.

Windows 7 ortamında bir yazıcı sürücüsü kurulurken, yazıcı simgesi bazen kurulum esnasında normalde görünür fakat Aygıtlar ve Yazıcılar ekranı tekrar açıldığında gözden kaybolur. Bu, yazıcı sürücüsü, sistem içerisinde mevcut bir yazıcı olarak, aynı port altında kurulduğunda meydana gelir. Başlangıçta, yazıcıların ikisi de farklı yazıcılar olarak görünür, fakat Aygıtlar ve Yazıcılar ekranı tekrar açıldığında, aynı porta atanmış olan yazıcılar tek bir girdi içerisinde gruplandırılır. Aygıtlar ve Yazıcılar içerisindeki yazıcı simgesi, tek bir giriş olarak gösterilir, fakat Yazıcı Özellikleri üzerine tıklanarak, farklı yazıcılar seçilebilir.

Sorun 1

İmalatçıya veya sürücünün model numarasına bakılmaksızın, yazıcıların sadece kendi port bilgilerine göre gruplandırılması, yazıcı yazılımının arızalı çalışmasına neden olabilir.

Çözüm 1

  1. Soruna neden olan portu değiştiriniz. (Bu, Yazıcı Özellikleri vasıtasıyla yapılabilir.)
  2. Yazıcı, port değiştirilmeksizin düzgün biçimde işlev görebilir, fakat daha başka sorunlardan kaçınmak için, farklı bir portun atanması önerilir.

Sorun 2

Varsayılan Yazıcının sürücüsü için seçenekler, Aygıtlar ve Yazıcılar ekranında listelenenler ile sınırlıdır.
Bu durumda, (örneğin aynı yazıcı sürücülerinin birkaçının kurulması gerektiğinde), sadece Özellikler ekranında görüntülenen sürücüler Varsayılan Yazıcının sürücüsü olarak seçilemez.

Çözüm 2

  1. Varsayılan Yazıcı için yazıcı sürücüsünü kurunuz.
  2. Sonra, farklı bir port ataması altında diğer sürücüyü kurunuz.
  3. Kurulum tamamlandıktan sonra, yazıcının özelliklerine gidiniz ve adım 1'de kurulan yazıcı sürücüsü ile eşleşecek portu değiştiriniz.
  • * Bazı durumlarda, iki sürücü de aynı port altında kurulduğunda, Aygıtlar ve Yazıcılar ekranında sadece daha sonra kurulmuş olan yazıcı görünür.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön