Ana metne git

Yazdırma pozisyonunun hizası kaymış.

Eğer yazdırma pozisyonunun hizası kaymış ise, aşağıdaki hususları lütfen verilen sırada gözden geçiriniz.

*Eğer etiket yanlamasına hatalı hizalanmış ise

Etiket rulosunun ayarını gözden geçiriniz.
Etiketin etiket tutucusu üzerine doğru biçimde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz.

Etiket kılavuzunun kullanılmakta olan etiket için düzgün biçimde yapılandırıldığını kontrol ediniz.
Etiket kılavuzunun kullanılmakta olan etiketle uyuşacak biçimde yapılandırıldığını kontrol ediniz.

Etiket kılavuzunun kullanılmakta olan etiketle uyuşacak biçimde yapılandırıldığını kontrol ediniz.
Bir kılavuz olarak bir ölçer/gereç kullanıp, çıkış ağzında çıkış etiketinin ortalanıp ortalanmadığını kontrol ediniz. Etiket ayarlanırken, yazıcının arkasından itibaren (etiket rulosu tarafından) başlatınız ve öne (çıktı ağzı tarafı) doğru gidiniz.

*Eğer etiket boylamasına hatalı hizalanmış ise

1.Etiket büyüklüğü ayarını ve eşik değerini kontrol ediniz.
Eşik değerinin ilgili etiket ebadı için uygun olup olmadığını kontrol ediniz ve uygun biçimde ayaları yapınız.

2.Tambur silindirin yıpranmasını gözden geçiriniz.
Aşınmış ya da son derece kirli bir tambur silindir, hatalı hizalamaya ve lekeli yazdırmalara neden olabilir.
Eğer temizlik sonrasında sorun devam ediyorsa, tambur silindiri yenisi ile değiştiriniz. Tambur silindiri temizlemek ve sökmek için lütfen çalıştırma el kitabına başvurunuz.

3.Yazdırma başlangıç pozisyonunu ayarlayınız
Yazdırma başlangıç pozisyonu, LabelStudio.NET ile kolaylıkla ayarlanabilir. Ayarlamalar, yazdırma ekranının yazdırma başlangıç pozisyonu içerisinde rakamların girilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön