Ana metne git

Kafa hasarı hatası meydana geliyor. Bunu nasıl gidermeliyim?

Termal kafayı yenisi ile değiştiriniz. Eğer kafa hasar hatası kopuk bir telden dolayı ise, bu, sorunu çözer.

  • Termal kafayı değiştirmek için lütfen yazıcının çalıştırma el kitabına başvurunuz.
  • Değiştirme esnasında zarar vermemek ve yeni termal kafanın kirlenmemesi için özel dikkat gösteriniz.
  • Değiştirme esnasında termal kafanın ısıtıcı elemanına dokunmayınız.
  • Parmağın terindeki klor, termal kafanın koruyucu katmanına zarar verebilir. Eğer ısıtıcı elemana dokunulmuş ise, onu derhal temizleyiniz.
  • Termal kafa değiştirildikten sonra, izopropil alkol (IPA) gibi bir temizlik maddesi ile ısıtıcı elemanı nazik bir şekilde siliniz.

Bir kafa hatasının göz ardı edilmesi

Eğer yedek bir termal kafa mevcut değil ise fakat yazdırma kalitesi düşük bile olsa yazdırmaya devam edilmesi gerekiyorsa, kafa hatası 2 saniye kadar [LINE] (Hat) şalteri basılı tutularak göz ardı edilebilir.

(Bu, telin kopuk olduğu yerlerde yazdırma esnasında beyaz bir şeridin orta çıkması sonucunu verir) Yazıcı yeniden başlatılıncaya dek, bu özel nokta hatası göz ardı edilebilir ve yazdırmaya devam ettirilebilir.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön