Ana metne git

Yönetim Sistemi

Yönetim sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işlev görmesi için şirket iş ve yönetiminin denetimi amaçlıdır

Şirket yönetim sistemimiz aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır.
 

Direktörler, Direktörler Kurulu ve Şirket Başkan Yardımcıları

Direktörler Kurulu, yönetimle alakalı mühim konularda kararlar alır ve direktörlerin ve şirket başkan yardımcılarının şirket işlerini öngörür. Direktörler ve şirket başkan yardımcıları, Direktörler Kurulu tarafından belirlenen temel politikalara uygun olarak şirket işlerini üstlenirler. Direktörler ve şirket başkan yardımcıları, yönetimin şeffaflığını ve esenliğini güçlendirmek üzere, 2007’den bu yana atanmakta olan harici direktörler ile bir yıllık bir dönem için hizmet görür.
 

Yönetim ve Ücretlendirme Danışma Komitesi

Yönetim ve Ücretlendirme Danışma Komitesi, temsil edilen direktörler için bir danışma organizasyonu olarak oluşturulmuştur, mühim yönetim konularında ve direktör ücretlerinde farklı bir bakış açısıyla tavsiyede bulunan harici uzmanlardan oluşur.
 

Denetim & Gözetim Kurulu Üyeleri ve Denetim & Gözetim Kurulu

Denetim & Gözetim Kurulu Üyeleri, direktörlerin iş ilişkilerini denetlemek için Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Ayrıca, bunların görevleri şunları içerir, diğer önemli toplantılara katılmak, direktörlerin ve çalışanların faaliyet durumunu dinlemek, onaylanacak kâğıtlara ve diğer resmi dokümanlara göz atmak, ana ofis, teknoloji/iş bölümlerini, konumlarını, Japonya içi ve deniz aşırı alt bağlı kuruluşları teftiş etmek ve fikir teatisinde bulunmak ve denetim raporlarını paylaşmak ve muhasebe denetçileri ile oturumlar yapmak. 
Yönetim Sistemi 

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön