Ana metne git

Bağlantılı İş Riskleri

Mali Raporda (Mart 2017'de biten yıl için) listelenen Bağlantılı İş Riskleri

Aşağıda, Nitto Group'un iş sonuçları, hisse fiyatları ve mali pozisyonları üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek potansiyel riskler açıklanmaktadır.

(1) Siyasi, sosyal ve ekonomik akımlar
Nitto Group'un dünya genelinde faaliyet göstermesi nedeniyle, faaliyet gösterdiği çeşitli ülkelerden kaynaklanan riskler her zaman görülmektedir. Örneğin istihdam ilişkilerinin bozulması, işgücü ihtilafları, artan işgücü maliyetleri ve ulaşım hizmetlerinde kesinti ve elektrik güç kaynağı. Bu tür riskler doğduğunda, Nitto Group'un performansı olumsuz biçimde etkilenebilir. Ayrıca, Nitto Group'un performansı siyasi durumlarda anlık dönüşleri tetikleyen terörizm, savaşlar ve darbelerin yanı sıra “önce kendi ülkemiz” politikaları gibi global ekonomide anlık değişiklikleri yaratan piyasa durgunluğu, öngörülemez büyük forex dalgalanmaları ve finansal istikrarsızlığın oluşumu nedeniyle olumsuz biçimde etkilenebilir.

(2) Uyumluluk ve Kanunlarda/Düzenlemelerde Değişiklikler
Nitto Group, çeşitli alanlarda ve bölgelerde işi yürütür ve bu nedenle, yaptığı her şeyde her bir ev sahibi ülkenin kanunlarına/düzenlemelerine uymaya çaba gösterir. İlgili kanunların/düzenlemelerin ve vergi sistemlerinin sıkılaştırılması veya önemli değişiklikler, bunların yorumlanmasındaki ihtilaflar veya iş uygulamalarındaki farklılıklar durumunda, Nitto Group'un aktiviteleri kısıtlı olabilir ve ek maliyetler yüklenilebilir ve bunun sonucunda performansı olumsuz biçimde etkilenebilir. Üstelik, yöneticiler ve çalışanlar tarafında ilgili kanunlara/düzenlemelere uyamama da Nitto Group'un performansında olumsuz etkiler yaratabilir.

(3) Kazalar ve felaketler
“Güvenliği her şeyin önüne koyma” politikası doğrultusunda, Nitto Group bir İş Süreklilik Planı (BCP) hazırlamıştır ve işle ilgili kazalara ve felaketlere hazırlanmada İş Süreklilik Yönetimini (BCM) desteklemektedir. Akabinde tsunami ve sellerin yaşandığı depremler özellikle Japonya'da sıklıkla görülür ve yangınlara, kimyasal sızıntılara ve altyapı hasarlarına yol açabilir. Örneğin geniş bir alandaki tedarik zincirlerinde kesintilere neden olan elektrik ve gaz tedarikleri hasarları. Ayrıca, bölgesel ve global ekonomiler, insan yaşamına büyük etkide bulunan yeni bulaşıcı hastalıkların kitlesel salgınlarından neredeyse kesin olarak etkilenecektir ve bu tür oluşumlar, Nitto Group'un iş sürekliliğine müdahale edebilir. Bu ihtiyat durumlarının herhangi biri, Nitto Group'un performansını etkileyecektir.

(4) Çevre sorunları
Nitto Group, “Hem yerel hem de global olarak; çevre korumaya yönelik bir bağlılıkla dürüstlüğü” temel iş politikalarından biri olarak görmektedir ve atığın azaltılmasına ve hava kirliliği ile global ısınmanın önlenmesine odaklanan, sosyal sorumluluk olarak kabul ettiği gönüllü bir çevresel etkiyi azaltma planını hazırlamıştır. Nitto Group, bugüne kadar herhangi bir ciddi çevre sorununun nedeni olmamıştır. Ancak, çevresel etkiyi planlanan şekilde azaltamama veya önemli harcamalar ile sonuçlanacak öngörülmeyen bir çevre kirliliğine yol açabilme olasılığı bulunmaktadır. Bu ihtiyat durumlarının herhangi biri, Nitto Group'un performansını etkileyecektir.

(5) Optoelektronik işi
LCD ile ilgili ve dokunmatik panel ürünlerinde kullanılan malzemeler, Nitto Group'un işinin temelidir. Bu pazar, şiddetli rekabetin yaşandığı çok sayıda oyuncuyu içermektedir. Bu tür materyalleri kullanan ürünlere ilişkin pazar akımları, teknik yenilikler, müşteri LCD paneli / dokunmatik panel üreticilerinin yeniden uyum ve strateji değişiklikleri, arz-talep dengesizlikleri nedeniyle fiyat erozyonları ve tedarikçilerin kapasite kısıtlamaları nedeniyle malzeme maliyetlerinde keskin artışlar veya değişen talepler Nitto Group'un performansını olumsuz biçimde etkileyebilir.

(6) Yaşam bilimleri iş kolu
Nitto Group yeni yaşam bilimleri iş koluna artan biçimde kaynak tahsisini yapmaktadır. Bu iş kolunda, ilgili ülkelerdeki/bölgelerdeki düzenleyici makamlarca yapılan zorlu inceleme ve sonucunda verilen onay ve olumsuz ilaç reaksiyonları durumunda askıya alınan satışlar ve/veya geri çağırmalar dâhil olmak üzere pek çok faktör Nitto Group'un performansını olumsuz biçimde etkileyebilir.

(7) Araştırma ve geliştirme
İlişkili olduğu pazarların çoğunda, teknolojik yenilik ve maliyet rekabetçiliği için yüksek beklentileri karşılama hedefiyle, Nitto Group yeni ürünlerin ve uygulamaların geliştirilmesi ve Global Niche Top® stratejisine ek olarak, her bir bölgenin belirli ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri tedarik ettiği Area Niche Top® stratejisi yoluyla yeni talebin oluşturulması konusunda kararlılığını sürdürmektedir. Buna göre, Nitto Group tüm gerekli araştırma ve geliştirme yatırımlarını ve sermaye harcamalarını yürütmektedir. Buna rağmen, bazı pazarlardaki değişiklikler öyle hızlıdır ki, bunları kestirmek zordur. Ayrıca, rakiplerin yeni teknolojileri veya ürünleri Nitto Group'un sunumlarını da aniden kullanılamaz kılabilir. Bu tür bir olay gelişirse, Nitto Group'un performansı olumsuz biçimde etkilenebilir.

(8) Ham maddelerin tedariki
Nitto Group, temel ham maddeleri tedarik edememe riskini çok sayıda tedarikçiden materyal alarak azaltmaya çaba sarf etmektedir. Ancak bazı ham maddeler belirli bağımsız tedarikçilerden alınmaktadır. Tedarik, bu tedarikçiler tarafında doğal felaketler, kazalar veya iflas gibi kaçınılmaz şartlar nedeniyle azalırsa veya kesintiye uğrarsa arz-talep dengesi zarar görebilir, bunun sonucunda gerekli ham maddeler tedarik edilemez veya maliyetlerde bir artış yaşanır. Bu ihtiyat durumlarının herhangi biri, Nitto Group'un performansını etkileyecektir.

(9) Ürün kalitesi
Nitto Group, uluslararası kalite standartları ile uyumlu biçimde bileşenleri, aygıtları ve diğer ürünleri üretir ve bunları müşterilere sunar. Yine de, ürün kusurlarıyla ilişkili yükümlülük riskini tamamen ortadan kaldırmak neredeyse imkânsızdır. Tazminatın miktarı, bu tür durumlarda ürün yükümlülük sigortası kapsamını aşarsa Nitto Group'un performansı olumsuz biçimde etkilenebilir.

(10) Fikri mülkiyet hakları
Nitto Group, pazar rekabetçiliğini geliştirme amacı doğrultusunda değerli fikri mülkiyet haklarına sahiptir, bunları korur ve yönetir. Ancak üçüncü bir tarafın bu tür hakların geçersiz olduğunu iddia etmesi veya bu tür hakların bazı bölgelerde yeterince korunamaması, taklit edilmesi veya dava konusu olması mümkündür. Fikri mülkiyet haklarının sağladığı koruma ciddi olarak kaybedilirse Nitto Group’un performansı olumsuz biçimde etkilenebilir.

(11) Şirket birleşmeleri ve satın almalar
İş büyümesini sürdürme hedefiyle, Nitto Group çeşitli şekillerde diğer şirketler ile ilişkiler kurar. Örneğin, üstün teknolojilere sahip olan şirketlerin satın alınması veya onlarla ittifak kurulması. Bu tür satın almalar veya ittifaklar beklenen sonuçları ortaya koymazsa Nitto Group'un performansı ve mali pozisyonları olumsuz biçimde etkilenebilir.

(12) İnsan kaynaklarının korunması
Nitto Group'un iş faaliyetlerini geliştirmek için, araştırma, geliştirme, üretim, satış ve yönetim dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda yetenekli insanları işe almak gereklidir. Nitto Group, global arenada işini destekleyecek global düşünce tarzına sahip insan kaynaklarını işe alır. Buna rağmen, sürekli olarak gerekli personelin alınamaması veya bu tür yeteneklerin ayrılmasını önleyememe Nitto Group'un performansını olumsuz biçimde etkileyebilir.

(13) Müşterilerin finansal pozisyonu
Nitto Group, işe başlamadan önce müşterilerinin finansal pozisyonlarını yakından incelemeyi bir kural olarak belirlemektedir. Buna rağmen, faaliyet ortamlarında büyük değişiklikler nedeniyle Nitto Group'un alacak hesaplarının olduğu bazı müşterilerde ciddi mali sorunlar gelişebilir. Bu tür alacaklar hızlı değişen elektronik ve yaşam bilimleri alanlarındaki en büyük müşterilerinden herhangi birinden geri alınamadığı takdirde silinecek miktar çok büyük olabilir. Buna istinaden Nitto Group'un performansı olumsuz biçimde etkilenebilir.

(14) Bilgi yönetimi
Bilişim sistemleri Nitto Group'un iş faaliyetlerinin her yönünde kritik bir rol oynar. Bu tür sistemler artan biçimde her geçen yıl karmaşık hale gelebilir ve ilerleyebilir ve sıklıkla siber terörizm saldırılarına ve diğer şekillerdeki insan kaynaklı risklere maruz kalabilir. Nitto Group, sızıntıyı ve teknik, müşteri, işlem ve kişisel bilginin yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla donanım ve yazılım sorunlarına karşı çeşitli güvenlik tedbirlerini alır. Ancak, bu tür sistemler bu tür bilginin sızıntısını veya yetkisiz kullanımını engelleyemezse Nitto Group'un performansı bu durumlara müdahale nedeniyle olumsuz biçimde etkilenebilir.

(15) Hukuk Davaları
İş faaliyetlerini yürütürken, Nitto Group iş ortakları veya üçüncü taraflarla bir dava ile ilişkili hale gelebilir. Bu tür bir davanın sonucunun iddialar veya öngörüler doğrultusunda olabileceğini söylemek mümkün değildir. Bu riskler gerçeğe dönüşürse Nitto Group'un performansı ve finansal pozisyonları olumsuz biçimde etkilenebilir.

(16) Tanımlı özlük hakkı yükümlülükleri
Nitto Group'un tanımlı özlük hakkı yükümlülükleri aktüeryal hesaplamalar ve emeklilik varlıklarına ait yatırım getirilerinde kullanılan çeşitli varsayımlara dayalı olarak hesaplanır. Aynı şekilde, emeklilik varlıklarının pazar değerinde dalgalanmalar, faiz oranı davranışları ve emeklilik ödeneği sistemlerinde ve emeklilik planlarında değişiklikler, bilinen veya rapor edilen bu tür yükümlülüklerin miktarını etkileyebilir, bunun sonucunda Nitto Group'un performansında etki yaratabilir.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön