Ana metne git

İşin Devamlılığı Yönetimi (BCM) Çabaları

Nitto Group etrafındaki, işin kendisi, toplum, çevre ve felaketlerle ilgili muhtelif risklere rağmen iş faaliyetlerinin sürdürülmesi için.

Temel Politika ve Faaliyetlerin Çeşitliliği

Temel Politika ve Faaliyetlerin Çeşitliliği
 • İnsan Hayatına Saygı
  Çalışanlarımızın ve onların aile bireylerinin emniyetinin ve refahının teminine maksimum önem vereceğiz.
 • İkincil (ardışıl) felaketlerin önlenmesi
  Yangın veya solvent saçılması gibi yerel topluluğun alt üst olmasına yol açacak olayların ardından oluşabilecek ikincil felaketlerin önlenmesi için çalışacağız.
 • Ürünlerin tedariği için sorumluluk
  Toplumun normal işleyişini idame ettirmek için temel ürünleri temin edeceğiz.
  Temel ürünlerin imalatını kaldığı yerden tekrar başlatabilmek için tedarik zincirlerini kuvvetlendireceğiz.
 • Yerel topluluğun desteklenmesi
  Komşu bölgelerin emniyeti, refahı ve restorasyonunu temin için yardım sağlayacağız.

Nitto Group İşin Devamlılığı Yönetimi (BCM)

PDCS döngüsünün dört temel politikasını takip ederek, felaketi küçültme (felaket önleme ve felaket minimizasyon çabaları) ve hızla eski haline gelme arasında yakın bir bağlantı ile işin devamlılığı yönetimi (BCM) faaliyetlerini icra ederiz.

* BCM (İşin Devamlılığı Yönetimi): BCP oluşturmadan gözden geçirme faaliyetine dek tüm yönetim sistemi.

* BCP (İşin Devamlılığı Planı): Felaketler esnasında işin gidişatını sürdürmek üzere bir yaşam çizgisi olarak, bir eylem planı.

* METI (Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı) ve Ticaret ve Bilgilendirme Politikası Bürosu tarafından temin edilen, İşin Devamlılığı Planını Oluşturma rehber Bilgilerinin Özetinden.

Felaketlerden Korunma ve Hasarın En Aza İndirilmesi Çabaları (Küçültme)

Felaket Önleme tedbirleri; büyük ölçekli depremler, yangınlar, sel, yıldırım, yeni enfeksiyon dalgaları gibi olayların neden olduğu hasar ihtimaline karşı sağlanır. Her bir felaket türü için bir acil durum eylem planı formüle edilmiştir ve tüm çalışanlar bu tür durumlar için eğitilir. 2012 yılında, olası Nankai Trough Depremi için hazırlıklarda, yüksek risk alanlarına yerleşik şirketlerin üst yönetimi felaket önleme eğitimi aldı. Bu çeşit bir eğitim vasıtasıyla gerçekleşen sorunlar ve meseleler tüm üslerde Şirket BCM Komitesinin faaliyetlerine kılavuzluk etmek üzere kullanıldı.

Felaket önleme eğitimi, esas ofiste yer aldı

Toyohashi Tesisi: Felaket önleme eğitimi

Felaket önleme eğitimi, kurtarma durumları esas ofiste raporlandı

Toyohashi Tesisi: Felaket önleme eğitimi

Eski Duruma Hızla Gelme Çabaları

Nitto Group’un esas işleri ve mühim görevleri netleştirildi, hedef alınacak bir restorasyon süresi belirlendi, bir acil durum eylem planı formüle edilip hasar teyit edildi ve müşterilerle irtibata geçildi. Tüm hedef işlerin ve paylaşılan görevlerin yanı sıra, BT ve dağıtım gibi işlevler için ayrı ayrı ihtiyaç duyulacak hususlara göre özel hazırlanmış ayrı ayrı planlar ortak temalar temelinde bir ortak eylem planı formüle edildi.

Acil durum eylem planları felakette korunma eğitimi süresince periyodik olarak test edildi ve neticeler temelinde geliştirmeler yapıldı. Esas işler ve mühim görevler de periyodik temelde gözden geçirildi.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön