Ana metne git

Yerel Çevre Koruma Girişimleri 2008

Çin’de Şengzen Şehrinde Ağaç Dikilmesi-Çalışma ve Yönetim Arasındaki Mutabakat

Nitto Denko Fine Circuit Tecnology Co. Ltd. şirketinin çalışanları, Pekin Olimpiyatları’nın anısına Çin'de Şengzen Şehrinde ağaç diktiler. Söz konusu olayın tanıtımında, Şengzen Şehrinin kentteki her bir şirkette, çevrenin korunması açısından bir açılış yapılmıştı ve Nitto Denko Fine Circuit Technology (Şengzen) Co. Yönetim hâlihazırda onların teklifini benimsemişti.

Çevreci, Temiz ve Hassas – Hydranautics Her Gün Daha Çevreci Oluyor

1989 yılında, Çevre ve Gelişmeye dair Dünya Komisyonu (Brundtland Komisyonu), artık, sürdürülebilirliğin yaygın biçimde kabul görmüş tanımının ne olduğunu ifade etmiş bulunmaktadır. "Gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılamada becerilerini riske atmaksızın, şu andaki gereksinimlerin karşılanması." Hydranautics'te, membran ürünlerimizin çevresel değerinin geliştirilmesinin sürdürülmesine ilaveten, atık azaltılması, geri dönüşüm ve benzer gibi, şirket sürdürülebilirliğini şirket DNA’mızın bir parçası haline getirmek için, adımları atmaya başlamış bulunmaktayız. Attığımız her adım, “eko-iş fikrine” bizi daha yakın hale getirmektedir:

2009 yılında Dünya Çevre Günü’nde (22 Nisan), Kaliforniya'da yerleşik olan Hydranautics küresel genel merkezi, suların korunması ve temiz su üzerine odaklanma ile, "Çevreci, Temiz, Hassas" şeklinde kendi şirket içerisindeki sürdürülebilirlik girişimini başlatmıştır ve tüm çalışanların gerek iş gerekse evde suları sorumlu bir şekilde kullanmanın yöntemlerini paylaştığı, City of Oceanside'den gelen bir uzman tarafından ziyaret edilmiştir.

Dünya üzerindeki her bir Hydranautics çalışanı, çöpe atılabilir plastik alışveriş torbaları yerine kullanmak üzere tekrar kullanılabilir (ve son derece tekrar dönüştürülebilir olan) alışveriş torbası almıştır. Hafif olan ve en yavaş esintide etrafa kolaylıkla dağılan, çöpe atılabilir plastik alışveriş torbaları, ta nehirlere, göllere ve okyanuslara varıncaya kadar, suları kirlettikleri ve hayvanları öldürdükleri yerlere kadar kendilerine yol bulmaktadır. Ayrıca, bu torbalar biyolojik olarak bozunan türden olmayıp, ışıkla çözünen türdendirler (çürümeleri 250 ila 1,000 yıl sürmektedir). Tekrar kullanılabilir özellikte olan, kullanılan her bir torba için, bunlar, 600 torbaya kadar kendi kişisel plastik torba 'ayak izinizi' azaltabilir ki bu da – herkes için daha temiz su ve daha sağlıklı çevre demektir.

Çevreci (Yeşil) Temiz ve Hassas — Nitto Group’un “eko-iş sürücüsü” konumundaki Hydranautics, olabildiğince çevreci olmak için çok sıkı çalışmaktadır.

Çin’de Temizlik Faaliyetleri

Nitto Denko Fine Circuit Technology Co. Ltd.’in işçi birliği, Şengzen’de yer alan bir dağda temizlik faaliyetleri yürütmüştür ve şirket çalışanları da aynı zamanda buna katılma konusunda bir fırsat yakalamıştır.

Satın Alınan Elektriğin %100’ünün Çevreci Enerjiye Geçişi

Nitto Europe NV, 1 Ocak 2009 tarihinde, enerji tedarikçisi Eneco’dan ulaştırılan yeşil/çevreci enerjiye geçiş yapmıştır. Eneco’dan gelen Çevreci Enerjinin yenilenebilir farklı enerji kaynaklarından gelmekte olduğu %100 garanti edilmektedir.

"Çevreci yeşil enerjiye geçiş konusunda tercih, Nitto Europe'un gelecekteki vizyonuna da uymaktadır. Biz, üretici bir şirket olarak, insanlığa ve doğaya karşı olan sorumluluğumuzu üstlenmek zorundayız. Enerji gibi bize verilen kaynakları çok dikkatli bir şekilde kullanmak zorundayız” diye açıklamaktadır, Nitto Europe NV’nin Kurumsal Planlama ve İletişim Direktörü olan Eric Pass.

"2012 vizyonumuzun gözden geçirilmesinde, çevreci yeşil enerji için bir tedarikçi bulmak çok önemli idi ki bu, gri enerjinin bir tedarikçisi olarak aynı koşullar altında bize temin edebilecek idi, ancak üstelik enerji kaynaklarının (alternatif biçimde) verimli kullanımında bizim daha da ileri çabalarımıza kılavuzluk da edebilecekti,” diye izah etmektedir, Tedarik Zincirinin Genel Müdürü olan Johan De Boeck. Nitto Europe NV, kendi pazar araştırmasını icra ettiğinde, birkaç tedarikçi tekliflerini sunmuştu, fakat bunlar her zaman için %100 yeşil enerjiyi garanti edemiyorlardı. "Sonunda, Eneco en iyi tedarikçi olarak seçilmiş idi. Bunlar aynı zamanda, çevreci – yeşil enerjiyi %100 garanti etmelerinin yanında, gelecekteki enerji tüketimimizi azaltmada da bize çok yardımcı olmayı taahhüt de etmişlerdi. Hatta kendi enerjimizi üretme düşüncesinde bile kendi uzmanlıklarını bizlerle paylaşmakta istekli idiler! Ekstra bir değer olarak, şurası bir gerçek ki, Eneco, bizim daha önceki harmanlanmış enerji tedarikçimizden daha pahalı değildir. Üstelik bir dizi vergi indirimleri sayesinde, şimdi daha az ödemekteyiz. Yeşil enerji her zaman daha pahalı değildir," diye tamamlamaktadır, Johan De Boeck.

< Sustainable Development > kendi Orta-vadeli planı içerisinde, şirket şunu açıkça ifade etmektedir ki, ‘dayanıklılık’ gelecek açısından anahtar rolü oynayan mesajdır. Nitto Europe; 2012 Vizyonu “Temiz, Yeşil, ve Sağlıklı bir şirket olarak REACH 2012" ile, ticari faaliyetlerini yeni bir tarzda yürütme yolunda ilerliyor. Enerji tedarikçisi Eneco’ya geçiş yapılması, şirketin istekliliğini teyit etmektedir. “Gelecek için vizyonumuz boş bir taahhüt değil” diye açıklamada bulunmaktadır, Eric Pass, “Her gün, temiz, yeşil, çevreci ve sağlıklı bir şirket haline gelmeye doğru adımları atmak zorundayız.."

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön