Ana metne git

Ürünlerimize Dâhil Edilen Kimyasal Maddelerin Yönetimi

Küresel çevre sorunlarına artan ilgi, ürünlerimiz içerisine dâhil edilen kimyasal maddelerin emniyeti hakkında müşterilerden gelen sorgulamalarda keskin bir artışa neden olmuştur. Sorgulamaların çoğu, ürünlerimiz içerisindeki kimyasal maddelerin yasaklanıp yasaklanmadığı ya da çeşitli ülkelerde mevzuata tabi olup olmadığı ile ilgilidir. Tedarik bölümümüz vasıtasıyla, Japonya’da ve denizaşırı ülkelerde tüm hammaddeleri yönetmek için tarafımıza hammadde sağlayan iş ortaklarımızla işbirliği içerisindeyiz.

Tedarik Bölümünün Çabaları

“Açık, adil, en iyisi” anlayışı temelinde kürsel bir bakış açısı ile tedarik faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız. Hammaddeler, CSR tedariği ve çevreci tedarik politikaları kapsamında iş ortaklarımız ile işbirliği yapılarak yönetilir.

Bilgi Teknolojileri (BT) Sistemini Kullanan Kimyasal Madde Yönetimi

Nitto Group’un muhtelif kimyasal madde yönetim faaliyetlerini pürüzsüz biçimde yerine getiren bir gereç olarak kimyasal madde bilgilendirme yönetimini kullanıyoruz. Nitto Group Kimyasal Madde Yönetim Veri Tabanımızda (NCM)* BT sistemleri kullanılmakta olup, bu sistem Aralık 2008’den bu yana çalışmaktadır.

NCM, daha küçük üç veri tabanından oluşmaktadır: Mevzuatlar, Hammaddeler ve Ürünler. Mevzuat verileri, şu anda, tüm sahalarda Nitto Group’un iş faaliyetleri sürdürmesine imkân veren, 95 ülkeyi kapsamaktadır. Veri tabanlarının tümü işlevsel olarak birbirine linkli olduğundan, NCM, ihtiyaç ortaya çıktığı herhangi bir anda, söz konusu ürünler için kimyasal madde bilgilerini hızlı biçimde temin edebilmektedir.

Örneğin, eğer yeni bir kimyasal madde, düzenlemeye (mevzuata) tabi maddelerin belirli bir ülke listesine eklenir ise, NCM kullanılarak o maddeyi içeren tüm hammaddelerin ve ürünlerin tanımlamasını yapabilmekteyiz.

Yakın yıllarda, gelişmekte olan Asyalı uluslar, muhtelif kimyasal madde mevzuatlarını benimsemeye ve kendi ürünlerinde uyarı etiketleri teşhir etmeye başlamışlardır. Bu, bize, en yeni bilgileri bir araya getirmemize, bunu NCM'ye tatbik etmemize ve buna uygun olarak kimyasal maddeleri yönetebilmemize imkân vermektedir.

 

* NCM: Nitto Group Kimyasal Maddeler Yönetim Veri Tabanı

Bilgi Teknolojileri (BT) Sistemini Kullanan Kimyasal Madde Yönetimi

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön