Skip to Main text

Southeast Asia

Nitto Denko Materials (Shenzhen) Co., Ltd.

Address

26/FL., Block B Rongchao Tower, No.6003 Yitian Road, Futian, Shenzhen, 518026, CHINA

Phone/Fax

TEL. +86-755-8864-1000
FAX. +86-755-8864-1199

Back to Page Top