Retour au texte principal

P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); widows: 2; orphans: 2; }

Vyhlašovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Číslo a název výzvy 60 – Educa
Číslo a název oblastní podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Číslo a název prioritní osy 1 Adaptabilita
Název programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost / GG Educa
Název projektu Rozvoj důležitých specifických a doplňujících obecných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Nitto Denko Czech, s.r.o.
Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.04/60.00178

Retour en haut de la page