Retour au texte principal

Výzva číslo 35 Školení je šance

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (OP LZZ)

Společnost Nitto Denko Czech, s.r.o. se začátkem roku 2011 stala úspěšným příjemcem finanční podpory z OP LZZ.

ČEHO SE FINANČNÍ PODPORA TÝKA?

Jedná se o dva rozdílné grantové projekty:

Výzva č. 35 „Školení je šance“

Projekt zpracován a zaregistrován pod názvem: Rozvoj důležitých kompetencí a podpora adaptability pracovníků společnosti Nitto Denko Czech, s.r.o.

Účelem je podpořit další profestní vzdělávání zaměřené především na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace a současně se zaměřuje na klíčové (obecné dovednosti), které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnanosti na trhu práce.

Výzva č. 60 „Educa“

Projekt zpracován a zaregistrován pod názvem: Rozvoj důležitých specifických a doplňujících obecných znalostí a dovedností zaměstnanců společnost Nitto Denko Czech, s.r.o.

Účelem je zvýšit úroveň specifických znalostí a dovedností zaměstnanců ve výrobním procesu společnosti a v oblasti kvality zcela specifických a jedinečných výrobků – polarizačních filmů. Prostřednictvím tohoto rozvoje dojde ke zvýšení kvality a efektivity odváděné práce.

KDO NÁM DOTACE POSKYTL?

Od roku 2007 do 2013 má Česká republika možnost využívat prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím tří operačních programů:

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Praha – adaptabilita

Výše popsané neinvestiční programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu umožňují českým žadatelům získat z Evropské unie až 3,8 mld. EUR

JAK DLOUHO BUDOU PROJEKTY REALIZOVÁNY?

Oba vzdělávací projekty budou realizovány v rámci dvou let, a to 2011 - 2012. Podílet se na nich budou jak interní zdroje, tak externí společnosti. Snahou je dosažení maximálního zlepšení ve vývoji společnosti, rozvoje a podpory firemního vzdělávání a v neposlední řadě zvýšení kvality našich zaměstnanců na pracovním trhu.

KDE LZE ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ?

Veškeré informace získáte na stránkách www.esfcr.cz. Kromě dokumentů a příruček jsou zde zveřejňovány i vyhlášené výzvy či prezentace realizovaných projektů.

Retour en haut de la page