Skip to Main text

Vyhlašovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Číslo a název výzvy 35 – Výzva pro předkládání GP 1.1- Školení je šance
Číslo a název oblastní podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Číslo a název prioritní osy 1 Adaptabilita
Název programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu Rozvoj důležitých kompetencí a podpora adaptability pracovníků společnosti Nitto Denko Czech, s.r.o.
Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.01761

Back to Page Top