Weiter zum Haupttext

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (OP LZZ)
Společnost Nitto Denko Czech, s.r.o. se začátkem roku 2013 stala úspěšným příjemcem finanční podpory z OP LZZ

ČEHO SE FINANČNÍ PODPORA TÝKÁ?
Projekt je zpracován a zaregistrován pod názvem: Rozvoj důležitých specifických a doplňujících obecných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Nitto Denko Czech s.r.o. II

Účelem je zvýšit úroveň specifických znalostí a dovedností zaměstnanců ve výrobním procesu společnosti a v oblasti kvality zcela specifických a jedinečných výrobků – polarizačních filmů. Prostřednictvím tohoto rozvoje dojde ke zvýšení kvality a efektivity odváděné práce.

IDENTIFIKACE VÝZVY
Číslo výzvy: 92
Název výzvy: EDUCA III
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/1.1.04
Název globálního grantu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA
Celková částka pro tuto výzvu: 400 mil. Kč

IDENTIFIKACE PROGRAMU A OBLASTI PODPORY
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 1 Adaptabilita
Oblast podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Cíl podpory:
Hlavním cílem podpory je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ - NACE.

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, je 1,5 roku (1. 4. 2013 - 31. 8. 2014).

KDE LZE ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ?
Veškeré informace získáte na stránkách www.esfcr.cz. Kromě dokumentů a příruček jsou zde zveřejňovány i vyhlášené výzvy či prezentace realizovaných projektů.

Zurück zum Seitenanfang